Основні ідеї В. Зомбарта в праці “Сучасний капіталізм”


Історія економічних вчень

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Основні ідеї В. Зомбарта в праці “Сучасний капіталізм”

Найвідоміша багатотомна праця Зомбарта “Сучасний капіталізм” (1919-1927) є одним із кращих досліджень німецьких учених у галузі економіки. Зомбарт висунув та обгрунтував концепцію соціального плюралізму. Він не погоджувався з марксистами щодо неминучості революційної заміни капіталізму соціалізмом. Зомбарт стверджував, що суспільство прямує не до соціалізму, а до складнішої економічної системи, що включатиме як старі, так

і нові форми господарювання. Він прогнозував еволюцію капіталізму до більш гармонійної і зрілої системи, позбавленої економічних криз, антагоністичних суперечностей, яка базуватиметься на впорядкованому, планомірному типі господарства. Ці передбачення Зомбарта багато в чому справдилися: досить згадати змішану економіку, яка сьогодні є панівною на Заході.

Розглядаючи історію виникнення капіталізму, Зомбарт доводив, що цей суспільний лад своєю появою зобов’язаний найліпшим рисам людського характеру. Він розрізняв так званий буржуазний дух і дух підприємництва. Перший, на думку Зомбарта, виявляється у

скромності, ощадливості, працьовитості, а дух підприємництва відбиває тяжіння особистості до новаторського пошуку в певній сфері виробництва. Таким чином, Зомбарт дотримувався думки, що в основі капіталістичної системи лежить людська психіка. Більше того, природу буржуазного суспільства він пов’язував із біологічним розвитком людини, її інстинктами та уподобаннями.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Біоспоживання.
Ви зараз читаєте: Основні ідеї В. Зомбарта в праці “Сучасний капіталізм”