ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЖИВОГО – ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ


Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

Загальна біологія – складна система наукових дисциплін, що вивчає загальні властивості і закономірності розвитку живої природи. Це – молекулярна біологія, цитологія, ембріологія, генетика, селекція, екологія. Предметом загальної біології є розгляд основних закономірностей процесу еволюції органічного світу, причин виникнення нових видів, ускладнення живих організмів.

Загальнобіологічні науки вивчають властивості живого

як форми існування високоорганізованої матерії, закономірності її будови, функціонування живих організмів незалежно від їх систематичного положення.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЖИВОГО

Усім живим організмам притаманні спільні ознаки і властивості, що й відрізняє їх від неживої природи.

1. Високоорганізована будова. Живі організми мають певну будову – клітинну або неклітинну (віруси), складаються з хімічних речовин вищого рівня організації, ніж речовини неживої природи.

2. Обмін речовин та енергії. Для живих організмів характерна сукупність процесів дихання, живлення, виділення, за допомогою яких вони отримують

із зовнішнього середовища необхідні речовини та енергію, перетворюють і накопичують їх в організмі, виділяють у зовнішнє середовище продукти своєї життєдіяльності.

3. Подразливість. Організми здатні специфічно реагувати на зміни навколишнього середовища, адаптуватися і виживати в умовах, що змінюються.

4. Розмноження. Усе живе здатне до самовідтворення. Розмноження пов’язане з процесом передачі спадкової інформації і є найхарактернішою ознакою живого. Життя будь-якого організму обмежене, завдяки розмноженню жива матерія “безсмертна”.

5. Ріст та розвиток. Живі організми ростуть, збільшуються в розмірах, розвиваються, змінюються завдяки надходженню поживних речовин.

6. Рух. Організми здатні до більш чи менш активного руху. Це одна з основних ознак живого. Рух характерний як для організму, так і для клітини.

7. Саморегуляція. Однією із найхарактерніших властивостей живого є сталість внутрішнього середовища організму при зміні зовнішніх умов. Регулюється температура тіла, тиск, насиченість газами, концентрація речовин тощо. Явище саморегуляції здійснюється не тільки на рівні всього організму, а також на рівні клітини. Завдяки діяльності всього живого саморегуляція властива і біосфері в цілому. Саморегуляція пов’язана з такими властивостями живого, як спадковість та мінливість.

8. Спадковість – це здатність організму передавати свої ознаки і властивості від покоління до покоління у процесі розмноження.

9. Мінливість – це здатність організму змінювати свої ознаки при взаємодії із середовищем.

10. Еволюція. Усе живе розвивається від простого до складного. В результаті історичного розвитку виникла вся різноманітність організмів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Біологічно активні речовини.
Ви зараз читаєте: ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЖИВОГО – ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ