Основні оператори мови Поскаль

Формули й таблиці

ІНФОРМАТИКА

Основні оператори мови Поскаль

Опис

Синтаксис

Примітка

Умовний

If вираз-умова оператор1;

Else оператор2

Вираз має бути скалярним і не мати арифметичного типу або типу покажчика. Припустима також скорочена форма оператора умови. У ній опускають фрагмент “else оператор2”

Переривання циклів і перемикачів

Break

Безумовне переривання циклу або вихід з перемикача

Перемикач

Switch

вираз case вираз1: оператор!.;

Case вираз2: оператор2;

Case вираз3: оператор3;

Case вираз: оператор; default: оператор

}

Оператор передає керування операторові, вираз якого збігається з початковим перемикаючим виразом. Всі case – вирази мають бути константними. Якщо значення перемикаючого виразу не збігається з жодним константним виразом, то керування передається default операторові. Мітки case не змінюють послідовності виконання операторів, тому при необхідності виконання тільки однієї з умов варто скористатися оператором break.

Цикл із передумовою

While вираз-умова оператори

Повторює виконання операторів до тих пір, поки дійсний вираз-умова. Якщо вираз-умова недійсний, оператори не виконуються жодного разу

Цикл із ітерацією

For (початкові_значення; умови_виконання; вираз) оператори

Початкові_значення – послідовність різних визначень і описів, розділених комами, що обчислюються один раз при вході в цикл, умова_виконання визначає, буде виконуватися цикл чи ні. За його відсутності цикл виконується завжди. Вирази виконуються на кожній ітерації після виконання операторів.

Цикл із після-умовою

Do оператори while вираз-умова

Повторює виконання операторів до тих пір, поки дійсний вираз-умова. Якщо вираз-умова недійсний, оператори виконуються один раз.

Перехід

Goto мітка

Переходить на зазначену мітку з обмеженням: заборонено перестрибувати через описи, що містять ініціалізацію об’єктів. При цьому загальноприйнятим правилом є цілковита відмова від використання цього оператора.

Перехід у циклі

Continue

Завершується поточна ітерація і починається перевірка умови подальшого продовження всього циклу.

Вихід з функції

Return вираз

Вихід з функції (у тому числі й основний). Вираз повертається як результат її роботи.

Для універсального опису алгоритмів застосовують блок-схеми.

Початок або кінець алгоритму

Основні оператори мови Поскаль

Організація розгалужень

Основні оператори мови Поскаль

Обчислення за формулами

Основні оператори мови Поскаль

Введення/вивід даних

Наприклад:

Розв’язання квадратного рівняння виду ах2 + bх + с = 0 (а ≠ 0) у вигляді блок-схеми:

Основні оператори мови Поскаль

Основні оператори мови Поскаль

Приклади програми “Hello World” на Сі і Паскалі, що виводить на екран повідомлення й коректно завершується.

C

#indude<stdio. h>// підключення бібліотеки (яка містить функцію виводу на екран)

Int main() // основна функція програми

{

Printf(“Пpивіт, світе!\п”); // вивід на екран

Return 0; // нормальне завершення програми

}

Pascal

Program HelloWorld; {заголовок програми}

Begin {початок тіла програми}

Writeln (‘Привіт, світе!’); {процедура виводу тексту}

End. {кінець програми}


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Іменники синоніми.
Ви зараз читаєте: Основні оператори мови Поскаль