ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ

ДОДАТКИ

Додатки 3 ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ

1. Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів.

2. Велика буква у власних назвах.

3. Букви, що позначають звуки, які уподібнюються.

4. Подвоєні букви.

5. Роздільне написання прийменників з іменниками і займенниками.

6. Перенос частин слова з рядка в рядок.

7. Уживання м’якого знака.

8. Уживання апострофа.

9. Написання складних слів разом і через дефіс.

10. Букви о. е. е в складних словах.

11. Букви о. а в коренях дієслів.

12. Букви е – і в коренях дієслів.

13.

Букви е – и в коренях дієслів.

14. Букви о – і, є – і, є – ї в коренях слів.

15. Букви ц, і після шиплячих та г, к. х,

16. Букви чч, щ в іменниках із суфіксом ин(а).

17. Буквосполучення – чн у прикметниках із суфіксом – н-.

18. Буквосполучення – зьк-, – цьк-, – ськ-. – зтв-, – цтв-, ств-,

19. Букви з, су префіксах з – (зі-, с).

20. Буква з у кінці префіксів.

21. Букви е, и, і в префіксах пре-, при-, прі.

22. Букви и, і в словах іншомовного походження.

23. Написання складних слів.

24. Написання складноскорочених слів.

25. Написання разом та через дефіс слів з пів-.

26. Не з різними частинами

мови.

27. Букви е(є), и в суфіксах – ечк – ( єчк ); ив, ев в іменниках.

28. Букви н, нн у прикметниках.

29. Написання разом числівників.

30. Ні в заперечних займенниках.

31. Дефіс у неозначених займенниках.

32. Букви е(є), и(ї) в особових закінченнях дієслів.

33. Букви н і нн у прислівниках.

34. Ні з прислівником.

35. Написання прислівників разом, окремо і через дефіс.

36. Написання сполучників разом і окремо.

37. Написання часток окремо.

38. Дефіс у вигуках.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова риби.
Ви зараз читаєте: ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ