Основні положення теорії електролітичної дисоціації – Електролітична дисоціація

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

6. Суміші речовин. Розчини

6.6. Електролітична дисоціація

6.6.2. Основні положення теорії електролітичної дисоціації

1. Електроліти під час розчинення у воді розпадаються (дисоціюють) на йони. У розчинах чи розплавах електролітів йони рухаються хаотично.

2. Під дією електричного поля (різниці потенціалів) рух йонів набуває спрямованості: позитивно зарядженні йони рухаються до негативно зарядженого катода, їх називають катіонами

(К+,Na+, Fe2+, Zn2+, Al3+); негативно заряджені – до анода, їх називають аніонами (Сl-, S2-, SO42-, NO3-, РО43-).

Йони бувають: .

– прості (К+, Na+, Сl-) і складні (NH4+, NO3-, SO42-);

– безбарвні (Сl-, К+, Na+) і забарвлені (МnО4- має малиновий колір, СrO42- – жовтий).

Деякі йони надають розчину певний смак: Н+ – кислий, Ве2+ і Рb2+ – солодкий, Mg2+ – гіркий, Na+, Сl – разом (Na+ > Сl-) обумовлюють солоний смак.

Розчини електролітів, крім електропровідності, мають іще низку властивостей, які їх відрізняють від розчинів неелектролітів (осмотичний тиск, температури плавлення і кипіння, тиск пари тощо).

3. Електролітична дисоціація – процес оборотний.

Це означає, що одночасно відбуваються обидва процеси: розщеплення молекул на йони (дисоціація) і сполучення йонів у молекули (асоціація). Це стосується дисоціації кислот – електролітів, які мають молекулярну будову.

На відміну від кислот, солі та луги – це йонні речовини; під час їхнього розчинення йони відокремлюються від кристала і переходять у розчин. Під час зворотного процесу відбувається не сполучення йонів у молекули (адже молекул солей і лугів не існує), а формування кристала (нового або відновлення старого). Тому всі відокремлені від кристала частинки є дисоційованими, дисоціація солей і лугів є повною і необоротною.

У рівняннях електролітичної дисоціації замість знака рівності (=) ставлять знак оборотності Основні положення теорії електролітичної дисоціації   Електролітична дисоціація

Основні положення теорії електролітичної дисоціації   Електролітична дисоціація

Це рівняння показує, що при дисоціації формульної одиниці алюміній нітрату утворюється 4 йони: один Al3+ i три NО3-.

4. Загальна сума зарядів (позитивних і негативних) дорівнює нулю, а тому розчин електроліту в цілому є електронейтральним.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Підприємство у твоєму населеному пункті.
Ви зараз читаєте: Основні положення теорії електролітичної дисоціації – Електролітична дисоціація