Основні поняття до розділу “Будова слова. Орфографія”

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Основні поняття до розділу “Будова слова. Орфографія”

Спільнокореневі слова – це слова, утворені від одного кореня: ліс, лісник, лісок, пролісок.

Форма слова – це те саме слово, що стоїть в іншому відмінку чи роді, числі: сонце, сонця, сонцем; високий, високе, високою.

Основні поняття до розділу Будова слова. Орфографія

Змінювані та незмінювані слова

Основні поняття до розділу Будова слова. Орфографія

Правопис префіксів

Правила

Приклади

1. Префікс с – пишемо перед глухими

приголосними к, п, т, ф, х

Скочити, спалах, стриматися, сфотографувати, схреститися

2. Префікс з – (зі-) пишемо перед іншими приголосними та голосними

Збори, зріз, згусток, зранку, зіставити

3. У префіксах роз-, без – кінцевий приголосний не змінюється

Розклеїти, безтурботно, розставити, беззахисний

4. Префікс пре – вживається для вираження найвищої міри ознаки (можна замінити словом дуже)

Прегарний, превесело, прекрасна

5. Префікс при – вживається в словах, що означають наближення, приєднання, неповноту дії чи

ознаки

Приворожити, придбати, приручити, прикрити

6. Префікс прі – вживається в кількох словах

Прізвище, прізвисько, прірва

Це цікаво!

Гра в слова: хто вправніший?

Виконайте завдання. Яка група швидше й без помилок виконала його, та й переможе.

1. Доберіть якомога більше спільнокореневих до слів сніг, ліс, рік, ніж.

2. Запишіть до слів кросворду відповідні визначення.

По горизонталі.

3. … . 4. … .

По вертикалі.

1. … . 2. … . 5. … .

Основні поняття до розділу Будова слова. Орфографія

Завдання для самоперевірки

547 Виконайте тестові завдання.

1. Змінюване слово складається з

А префікса та суфікса

Б суфікса та закінчення

В префікса, кореня, суфікса і закінчення

2. Нульове закінчення є в слові

А берег

Б небо

В високо

3. Спільнокореневі слова є в рядку

А задум, задуманий, задуха

Б колос, колодязь, колисанка

В красень, прекрасний, окраса

4. Форми одного слова є в рядку

А рік, роковини, щорічний

Б він, йому, його

В вода, водій, водії

5. Префікс при – треба вжити в слові

А..клеїти Б..рва В..чудово

6. Префікс з – передається буквою с перед

А д, т, з, с, ч, ш, р

Б б, п, в, м, ф

В к, п, т, ф, х

7. Префікси роз-, без – пишуться

А перед дзвінкими

Б перед глухими

В завжди, незалежно від того, який наступний звук після префікса

8. Для вираження вищої міри ознаки вживається префікс

А з-

Б роз-

В пре-

9. На неповноту дії чи ознаки вказує префікс

А без-

Б про

В при-

10. Помилку допущено в слові

А зкопіювати

Б здогадатися

В стягти

11. Неправильно визначений корінь у слові

А беззубий

Б розлад

В попрочитувати

12. Закінчення є в слові

А тінь

Б низько

В пішки


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Коефіцієнт корисної дії джерела струму.
Ви зараз читаєте: Основні поняття до розділу “Будова слова. Орфографія”