ОСНОВНІ ПОЯСНЕННЯ


Історія психології: навчальний посібник

ОСНОВНІ ПОЯСНЕННЯ

Гілозоїзм – це підхід, у якому природа розглядається, як єдине матеріальне ціле, у якому є життя

Анімізм – в центрі життя і природи знаходиться духовне, воно головує і від нього залежить все

Детермінізм – це вчення, яке стверджує, що всі події в світі заплановані (мають програму, залежність) подіями минулого.

Редукціонізм – вчення, яке пояснює явища високого рівня в термінах (поняттях) явищ більш низького рівня.

Структуралізм – система Тітгенера, згідно

котрій психологія має справу зі свідомим, залежним від індивіда досвідом.

Механіцизм – вчення, яке засновується на твердженні, що всі природні процеси визначаються на механістичному рівні і можуть пояснюватися на основі законів фізики та хімії.

Емпіризм – з методологічної точки зору, принцип, орієнтований на пізнання з допомогою спостереження та експе-рименту.

Функціоналізм – напрямок у психології, орієнтований на вивчення ролі розуму в адаптації організму до навколишнього середовища.

Біхевіоризм – сформульована Уотсоном наука про поведінку, яка досліджувала тільки очевидні поведінкові

акти, котрі можуть бути описані об’єктивно.

Гештальтпсихологія – напрямок у психології, значною мірою орієнтований на навчання і сприйняття, висував як основний принцип факт, що об’єднання психологічних елементів створює якусь нову якість, яка не властива окремим елементам.

Психоаналіз – учення, розроблене 3. Фрейдом, що досліджував несвідоме та його взаємозв’язки зі свідомим у психіці людини.

Гуманістична психологія – напрямок у психології, який підкреслює важливість вивчення свідомого досвіду і визнає своїм предметом особистість як унікальну цілісну систему.

Когнітивна психологія – напрямок у психології, в якому увага фокусується на процесі пізнання, коли переживання людини активно переробляться її розумом.

Асоціанізм – відчування, а через них асоціації – це елементи свідомості, через які з’являються та синтезуються нові ідеї.

Позитивізм – учення, яке визнає дійсними тільки ті явища і факти, які піддаються спостереженню.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Дієслово умовного способу.
Ви зараз читаєте: ОСНОВНІ ПОЯСНЕННЯ