Основні права нації (народу)


Основні права нації (народу) – певні можливості кожної нації (народу), необхідні для нормального існування та розвитку її у конкретно-історичних умовах, які об’єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними й рівними для всіх націй (народів). Розуміння О. п. н. залежить і від того, який зміст вкладатиметься у поняття нації. У суспільствознавстві існує щонайменше три інтерпретації цього поняття, а саме як спільноти: а) етнічної, б) політичної, в) територіальної, державно-громадської (“юридичної”). О. п. н.

можна розподілити на фізичні, або вітальні, життєві – можливості нації, необхідні для її фізичного існування, виживання, задоволення життєво необхідних потреб (наприклад, права на соціальну безпеку, національний та міжнародний мир і мирне співіснування з іншими націями, народами, екологічну безпеку, забезпечення життєво необхідного рівня матеріального добробуту нації); етнічні – можливості збереження, виявлення,- розвитку й захисту національної (етнічної) самобутності, унікальності (наприклад, права на культивування рідної мови, специфічного духовного менталітету тощо); культурні – можливості зберігати,
виявляти, розвивати й захищати здобутки національної культури в усіх її виявах, а також користуватися культурним надбанням інших народів (право на збереження пам’яток національної історії та культури); економічні – можливості розвивати, збільшувати виробництво матеріальних благ для забезпечення й підвищення рівня добробуту нації (наприклад, право володіти, користуватися і розпоряджатись усіма природними та матеріальними ресурсами на власній території); політичні – можливості самостійно визначати характер і спосіб свого соціально-політичного конституювання, формувати націю як певну єдність, спільність, а також свої взаємини з іншими етнічними (як державними, так і бездержавними) утвореннями. Це насамперед право на політичне самовизначення, тобто визначення свого державного статусу: або як окремої держави, або як автономії чи територіально-національного утворення у складі іншої держави, або як держави, що входить до об’єднання кількох держав тощо. Право на існування і право на самовизначення, передусім політичне (тобто на державну самоорганізацію), а також економічне, соціальне, культурне посідають чільне місце серед О. п. н.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Що таке складний план.
Ви зараз читаєте: Основні права нації (народу)