Основні пропорції світової економіки

Основні пропорції світової економіки – співвідношення між окремими підрозділами, підсистемами та елементами світового господарства, які характеризують стан та закономірності його розвитку здебільшого у межах технологічного способу виробництва за певний період. О. п. с. е.: між основними групами країн (розвиненими, тими, що розвиваються, і країн з перехідною економікою); співвідношення між попитом і пропозицією на світовому ринку; між сумою цін товарів і послуг у світовій торгівлі та кількістю міжнародних ліквідних засобів, що опосередковують

рух товарних потоків і послуг. В окремих сферах світового господарства формуються пропорції між добувними та обробними галузями промисловості; промисловістю і сільським господарством та ін. Міжнародні пропорції формуються і в окремих підсистемах світо – господарських зв’язків. У науково-технічній сфері це співвідношення між фундаментальними дослідженнями і прикладними розробками, між цивільними і військовими НДДКР та ін.; у валютно-фінансовій сфері – динамічні пропорції між основними світовими валютами, що опосередковують рух товарів і послуг на світовому ринку, між реальним і фіктивним капіталом.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.