ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇПРИСЛІВНИК

7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

Прислівник є синтаксичним дериватом іменників, дієслів та прикметників, тому що в процесі адвербіалізації їх лексичні значення лише змінюють відповідно синтаксичні позиції підмета, придієслівного залежного другорядного члена, присудка та присубстантивного залежного другорядного члена на позицію детермінантного другорядного та придієслівного некерованого другорядного члена, іншими словами, у межах того самого лексичного значення утворюється дериват з новою синтаксичною функцією. Залежно від частиномовної належності вихідних одиниць розрізняють відіменникову, віддієслівну та відприкметникову адвербіальну синтаксичну деривацію.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Що таке ланцюжок живлення.
Ви зараз читаєте: ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ