Основними елементами ринкової економіки Т. Веблен вважав “індустрію” і “бізнес”. Як він обгрунтовує це положення?

Історія економічних вчень

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Основними елементами ринкової економіки Т. Веблен вважав “індустрію” і “бізнес”. Як він обгрунтовує це положення?

Основними елементами ринкової економіки Веблен вважав машинне виробництво (“індустрію”) і систему підприємництва (“бізнес”). За його словами, матеріальною основою сучасної цивілізації є “індустрія”, а спрямувальною силою – “бізнес”. Він зазначав, що метою і стимулом для підприємця слугують не задоволення людських потреб, не розвиток виробництва,

а одержання прибутку. Тому виникає суперечність (“дихотомія”) між інтересами розвитку виробництва й інтересами підприємців. Фундатор інституціоналізму вводить поняття “психологія бізнесу”, через яке пояснює мотиви поведінки підприємців.

На думку Веблена, “дихотомія” виробництва і підприємництва загострюється з економічним розвитком. Монополії збільшують свої прибутки за рахунок операцій з фіктивним капіталом, втіленим у цінних паперах, а не за рахунок зростання власне виробництва, підвищення його ефективності: “корпорація, – підкреслював Веблен, – це завжди підприємство

бізнесу; вона є засобом робити гроші, а не виробляти товари”. Період панування корпорацій (монополій) він вважав кульмінацією суперечностей між “індустрією” і “бізнесом”. У своєму “сценарії майбутнього” Веблен передбачав встановлення влади технічної інтелігенції – “технократії”. Технократична концепція американського іституціоналіста стала найважливішою частиною його теорії в цілому.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Угруповання тварин міні-проект.
Ви зараз читаєте: Основними елементами ринкової економіки Т. Веблен вважав “індустрію” і “бізнес”. Як він обгрунтовує це положення?