ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

§5. ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

Опорні поняття: вимоги до вибору тканини основи і вишивальних ниток, комп’ютерні можливості.

Художня виразність і якість вишивки, насамперед, залежить від складу, структури, властивостей і кольорів тканини основи й вишивальних ниток, їх взаємодії.

Добір тканини основи для вишивання. Тканину осно­ви для вишивання добирають відповідно до: призначення вишитого виробу; техніки виконання вишивки; кольоро­вої гами

вишивки; особливостей візерунка вишивки.

1. Тканину для вишивки обирають залежно від при­значення майбутнього виробу. Для вишивання сто­лової й постільної білизни використовують міцні та зносостійкі тканини, для легкого одягу, витонче­них мистецьких робіт – більш тонкі тощо.

2. Для вишивання дрібними стібками використову­ють щільніші тканини, і навпаки, для виконання крупних стібків – більш розріджені.

3. Колір і якість тканини основи не мають затьмарювати вишивку, навпаки, – повинні підкреслювати

її красу (мол. 20).

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

Мал. 20. Візерунок вишивки, виконаний на тканині основи різного кольору і нитками різного кольору

4. Для вишивання ніжних мотивів не придатна груботкана тканина, а для вишивання громіздких ві­зерунків не придатна занадто тонка,

5. Треба враховувати також те, що від якості тканини для вишивання залежить розмір готової вишивки, її щільність та естетичний вигляд (мал.21).

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

Мал. 21. Візерунок вишивки, виконаний на тканині різної якості

Вибір вишивальних ниток.

Структура, властивості й колір вишивальних ниток повинні гармонійно поєднуватися з осо­бливостями тканини основи.

Особливу увагу приділяють добору кольорової гами ниток.

Зовнішній вигляд одного й того самого візерунка вишив­ки змінюється залежно від використаних кольорів ви­шивальних ниток (мал. 22).

– Що враховують під час добору тканини основи й ви­шивальних ниток? Назви особливості до­бору тканини основи й вишивальних ниток.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

Мал. 22. Візерунок вишивки, виконаний різними кольорами вишивальних ниток

Для зручності й максимального прояву творчості в мистецтві вишивки рукодільниці використовують спе­ціальні комп’ютерні програми. За їх допомогою виби­рають бажану кольорову гаму вишивальних ниток, пе­реводять кольори ниток муліне з палітри однієї фірми в палітру інших фірм, розробляють, редагують, збільшу­ють або зменшують розміри схем вишивок, перетворюють бажані зображення на схеми для вишивок, роздруковують їх, виконують розрахунки кількості матеріалу основи й ниток для вишивання, вишивають з екрана монітора комп’ютера тощо.

Щоб переконатися у правильному доборі тканини й вишивальних ниток, на маленькому клаптику тканини виконують стібки відповідних вишивальних швів.

Запам’ятай

– Для рукодільниць-початківців найліпше підійде тка­нина “Аїда” № 5-7, у якій квадрати переплетення ни­ток достатнього розміру. На ній чітко видно отвори для вколювання і виколювання голки, що дає змогу виши­вальниці легко виконувати шви, не напружуючи зір.

– Особливо зручно вишивати на канві зі спеціальни­ми розмітками через кожні 10 клітинок. За допомо­гою тимчасового шва або спеціального маркера, що змивається, канву можна розкреслити самостійно.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

Вишивка, виконана на розміченому полотні за допомогою маркера

– Для вишивання можна скористатися спеціальною канвою з набивним кольоровим візерунком. Таку техніку називають “друкований хрестик”.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

Тканина з набивними візерунками для вишивання

– Для вишивання на тонких тканинах використовують муліне в одну нитку. Для вишивання на тканинах із бавовняною і лляною основою застосовують муліне у дві-три нитки. На розрідженій тканині, залежно від величини квадратів, вишивають муліне в 4-6 ниток.

– Вовняні й синтетичні нитки надають готовій ви­шивці оксамитового об’ємного вигляду”

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

– За відсутності бажаних відтінків ниток можна змішу­вати ниточки різних кольорів муліне, які є в наявності.

– Цікавого ефекту у вишивці досягають, поєднуючи нитки різної якості: одні створюють рельєфність, інші – виблиск або матову м’якість кольору.

Чи знаєш ти

Потрібний для майбутньої вишивки розмір тканини точно і швидко ви­значають за допомогою комп’ютер­ної програми “Калькулятор розрахун­ку канви”. У цій програмі заповнюють усі поля. Результат округлюють до ці­лого числа в сантиметрах.

1. Уводять розмір візерунка для вишивання у стібках: за шириною ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ за висотою ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

2. Додають на припуски з кожного боку, наприклад: ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ см.

3. Вибирають номер канви.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

1. Яка особливість добору тканини для оздоблення вишив­кою столової та постільної білизни?

2. На яких тканинах вишивають дрібними стібками?

3. Для вишивання на тканинах із бавовняною і лляною основою зазвичай використовують муліне:

А) в одну нитку;

Б) у дві-три нитки;

В) у чотири-шість ниток.

4. Досліди можливості комп’ютерних програм у виборі кольорів муліне різних виробників.

5. Який колір тканини основи, на твою думку, найкращий для ви­шивання зображених схем? Обгрунтуй відповідь. Обговори свої рішення з учителем й однокласниками.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Розрахунок розмірів тканини для вишивання міні-картини “Метелик”

Інструменти та матеріали: зразок тканини “Аїда”, схема

Для вишивання хрестиком “Метелик”, підручник, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. Полічи на схемі кількість клітинок за шириною (Кш) та висотою (Kв) зображеної вишивки “Метелик”.

2. Полічи кількість клітинок в 1 см твого зразка “Аїди” (Ак).

3. Ураховуючи кількість клітинок в 1 см зразка канви “Аїда” (Aк), розрахуй ширину (Ш) і висоту (В) зображе­ного метелика на тканині за формулами:

Ш = Кш:Ак (см) В = Ка:Ак (см)

4. Далі треба визначити ширину та довжину заготовки тканини для виконання міні-картини з вишивкою “Ме­телик”. Для цього необхідно врахувати припуски на за­правляння вишивки в рамочку, наприклад 7 см.

Ша= Ш + 7см Дз = В + 7см

5. Усі розрахунки виконай у робочому зошиті.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

Скарбничка мудрості

“Багато чого не зробиш, доки не вивчишся”

Завдання для самоперевірки до розділу І*

Вибери правильну відповідь

1. Укажи, яку частину рослини льону використову­ють для виготовлення лляного волокна:

А) насіння; б) плоди;

В) стебла; г) коріння.

2. Укажи, до якої групи тканин належать лляні тка­нини для виготовлення скатертин:

А) білизняні; б) платтяно-костюмні;

В) декоративні; г) технічні. 3. Назви етап виготовлення льо­новолокна, який зображено на малюнку:

А) висушування;

Б) зминання;

В) тріпання;

Г) вичісування.

4. Укажи, у якому ткацькому переплетенні нитки основи й піткання чергуються через одну:

А) атласному; б) сатиновому;

В) саржевому; г) полотняному.

5. Графічне зображення ткацьких переплетень нази­вають:

А) малюнок переплетення;

Б) кресленик переплетення;

В) схема переплетення;

Г) ескіз переплетення.

6. Укажи, на яку частину ткацького верстата натягу­ють нитки основи:

А) вали; б) човник;

В)бердо; г)основу.

7. Укажи, до якої групи властивостей тканини нале­жать обсипальність, зсідальність, ковзання:

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

* Усі завдання виконувати в зошиті. У підручнику не писати!

А) механічні; б) технологічні;

В) гігієнічні; г) оптичні.

8. Назви тканини, що використовують для виготов­лення виробів, які потребують особливої міцності а) бавовняні; б) шовкові;

В) лляні; г) вовняні.

9. Укажи, на полотнах яких тканин малюють худож­ники:

А) бавовняних; б) шовкових;

В) лляних; г) вовняних.

10. Укажи, на тканинах з яким ткацьким переплетен­ням зручно виконувати вишивальні шви, що по­требують лічби ниток тканини:

А) атласному; б) сатиновому;

В) саржевому; г) полотняному.

11. Укажи, скільки ниток має пасмо муліне:

А) 4;

6)6;

В) 8;

Г) 10.

Вибери дві правильні відповіді

12. Укажи текстильні волокна рослинного поход­ження:

А) кокон шовкопряда; б) вовна;

В) бавовна; г) льон.

13. Укажи кручені вироби:

А) канат; б) тканина;

В) мотузка; г) вата.

14. Укажи, яку тканину називають суровою:

А) необроблену;

Б) вибілену;

В) з набивним малюнком;

Г) тільки-но зняту з ткацького верстата.

15. Укажи гігієнічні властивості тканини:

А) гігроскопічність;

Б) драпірувальність;

В) зносостійкість;

Г) повітропроникність.

16. Визнач два правильні твердження:

А) для вишивання дрібними стібками використо­вують розріджені тканини;

Б) громіздкі візерунки вишивають на тонкій тка­нині;

В) ніжні мотиви вишивають на тонкій тканині;

Г) для вишивання крупними стібками використо­вують розріджені тканини.

Установи відповідність

17. Установи відповідність між назвами текстильних волокон та їх походженням:

А) бавовна;

Б) льоноволокно;

1) плоди рослини;

2) стебла рослини.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

18. Установи відповідність між видами лляних тка­нин за призначенням та назвами виробів, що ви­готовлені з них:

А) білизняні;

В) декоративні;

Б) платтяно-костюмні;

Г) технічні.

1) парус;

2) оббивка меблів;

3) блуза;

4) скатертина.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

19. Установи відповідність між видами обробки тка­нин та їхніми зображеннями:

А) меланжева; б) набивна;

В) картата; г) однотонна.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

20. Установи відповідність між назвами ткацьких переплетень та їх зображеннями:

А) атласне; б) сатинове;

В) саржеве; г) полотняне.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

21. Установи відповідність між назвою тканин та їх властивостями:

А) лляні тканини;

Б) бавовняні тканини”

1) легкі, м’які й теплі на дотик, мають переважно матову поверхню;

2) цупкі, шорсткі й прохолодні на дотик, мають поверхню з легким блиском.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

22. Установи відповідність між гігієнічними власти­востями тканин та їхніми характеристиками:

А) теплозахисність;

Б) гігроскопічність;

В) повітропроникність.

1) здатність тканини вбирати вологу;

2) здатність тканини зберігати тепло;

3) здатність тканини пропускати повітря.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

23. Установи відповідність між тканинами для виши­вання та їхніми характеристиками:

А) канва “Аїда”;

Б) канва накладна;

В) канва пластикова.

1) жорстка гнучка сітка з отворами для голки;

2) рідка канва, яку приметують на основу;

3) з чіткими отворами, кожна нитка цієї тканини має кілька тонших ниток.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

24. Установи відповідність між видами вишивальних ниток “муліне” та їхніми зображеннями:

А) однотонні; б) меланжеві; в) металізовані.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

Визнач правильну послідовність.

Обгрунтуй відповідь

25. Визнач правильну послідовність основних етапів отримання тканини з льону:

А) вимочування, просушування стебел льону;

Б) отримання лляної соломи;

В) зминання, тіпання і вичісування льоноволокна;

Г) обробка тканини: відбілювання, фарбування, нанесення малюнка;

Г) ткання;

Д) вирощування льону;

Е) прядіння.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

26. Для чого потрібно знати походження і властивості текстильних матеріалів?

27. Чому на тканинах полотняного переплетення зручно виконувати лічильні вишивальні шви?

28. Який виріб ти оздобила б зображеною схемою ви­шивки? Тканину якого кольору ти обрала б для цього виробу? Чиї поради ти цінуєш найбільше?

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

29. Уяви, що ти готуєш пізнавальну передачу для шкільного радіо. Склади цікаву розповідь на тему: “Хто посіє льон, пожне золото”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Рослинний і тваринний світ австралії.
Ви зараз читаєте: ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ