ОСОБЛИВОСТІ ГРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ І ТВАРИННОГО СВІТУ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ

УРОК 28. ОСОБЛИВОСТІ ГРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ І ТВАРИННОГО СВІТУ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ

Навчальна мета: сформувати систему знань про особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу, природні зони Австралії, вплив людини на природу материка; сприяти розумінню розміщення природних зон на материку, своєрідності органічного світу, вдосконалювати практичні уміння працювати з тематичними картами атласа, різноманітними джерелами географічних знань.

Обладнання: фізична карта Австралії, ілюстративні

(відео)матеріали природи та представників органічного світу материка, енциклопедії, довідники, підручники, атласи.

Основні поняття: релікти, ендеміки, сумчасті тварини, яйцекладні тварини, вологі тропічні вічнозелені ліси, савани і рідколісся, скреб, пустелі і напівпустелі.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Бесіда

– У чому полягають головні особливості клімату Австралії? Якими чинниками вони обумовлені?

– У яких кліматичних поясах розташована Австралія? Які типи клімату їм властиві?

– Чому в Австралії існує

проблема водопостачання?

2. Проблемні питання

– Як би змінився клімат Австралії, якби Великий Вододільний хребет був розташований не на сході, а на заході материка?

– Як би змінився клімат Австралії, якби посередині її перетинав не Південний тропік, а паралель 40° пд. ш.?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Із кожним уроком австралійський континент поступово відкриває вам свої таємниці: особливості клімату та річок материка безпосередньо пов’язані з його географічним положенням у Південній півкулі, особливості рельєфу – з геологічною історією розвитку материка. Однак європейцям, які вперше побачили невідомих тварин та рослин в Австралії, дуже довго було незрозумілими причини їх незвичайності. Сьогодні на уроці ви зможете знайти пояснення надзвичайній своєрідності органічного світу материка.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Унікальність і своєрідність органічного світу австралії

Оскільки австралійський континент тривалий час перебував в умовах ізоляції від інших частин земної кулі, тут сформувався неповторний і своєрідний органічний світ. Багато видів тварин і рослин Австралії є ендеміками і реліктами.

Ендеміки (грецьк. endemos – “місцевий”) – рослини та тварини, які живуть лише в певному, відносно обмеженому районі або групі районів.

Релікти (лат. reliotus – “залишений”) – види рослин і тварин, залишки давньої флори й фауни, що збереглися донині.

Повідомлення учнів

На материку ростуть 13 тис. видів рослин, із них 3/4 – ендемічні. Серед ендеміків багато видів евкаліптів і акацій. Оскільки клімат значної частини території Австралії відрізняється сухістю, у її флорі переважають сухолюбні рослини: особливі злаки, евкаліпти, зонтичні акації, пляшкове дерево тощо.

Серед величезної кількості тварин Австралії 9/10 видів ендемічні. Тут збереглися тварини, які дуже давно вимерли на інших материках. Це насамперед сумчасті (кенгуру, коала, вомбат, сумчасті вовк, кріт, борсук, білка тощо) та яйцекладні (єхидна, качкодзьоб). На материку у природному стані немає вищих плацентарних ссавців: відсутні хижаки (крім дикої собаки динго), копитні, мавпи.

2. Природні зони

У розміщенні природних зон Австралії чітко простежується широтна зональність. Висотна поясність виражена тільки в Австралійських Альпах на південному сході материка. Найбільші площі на материку займає зона тропічних пустель і напівпустель з убогою рослинністю на червонясто-бурих, часто засолених грунтах, місцями на сіроземах. Серед рослин поширені колючі вічнозелені чагарники з евкаліптів та акацій – скреб. На півострові Кейп-Йорк і східному узбережжі материка сформувалася зона вологих і перемінно-вологих тропічних лісів. Великі простори на півночі, сході та південному заході материка займають савани й рідколісся. Для цієї зони характерні чагарникові евкаліпти, акації, казуарини з безлистковими ниткоподібними гілками на червоно – бурих і червоно-коричневих грунтах. Тут живуть кенгуру, валлабі, вомбат, борсук, сумчастий мурахоїд, страус ему. Незначну територію на півдні субтропічного поясу займають вічнозелені твердолистяні ліси й чагарники на жовтоземах і червоноземах.

3. Зміна природи материка людиною

Понад 1200 територій, що охороняються, мають статус резерватів, національних парків і заповідників.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Географічний практикум

Використовуючи текст параграфа і карти атласа, складіть коротку характеристику природних зон Австралії. Результати занесіть до таблиці. (Виконується за варіантами, по одній природній зоні.)

Назва природної зони

Географічне положення

Особливості клімату

Грунти

Представники рослинного

Світу

Представники тваринного

Світу

2. Запитання

– У чому полягає своєрідність тваринного і рослинного світу Австралії?

– У чому полягають особливості розміщення природних зон на території Австралії? Які природні зони в Австралії займають найбільші площі? Чому?

– Чим пустелі Австралії відрізняються від африканських пустель? Чому пустелями Австралії доводиться подорожувати, озброївшись сокиркою або спеціальним ножем?

– Чому австралійський уряд у наш час суворо контролює як вивезення, так і ввезення представників рослинного світу на територію материка? Чому тваринний і рослинний світ острова Тасманія має як подібні, так і відмінні ознаки з тваринним і рослинним світом Австралії?

– Які види господарської діяльності людей вплинули на зміну природи Австралії?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Закінчити характеристику природних зон Австралії (таблицю).

– Скласти кросворд із 10-12 запитань за темою “Рослинний і тваринний світ Австралії”.

– Використовуючи додаткову літературу, підготуйте повідомлення за темою: “Національний парк Косцюшко”, “Екологічні проблеми Австралії”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Ділення звичайних дробів.
Ви зараз читаєте: ОСОБЛИВОСТІ ГРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ І ТВАРИННОГО СВІТУ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ