Особливості відмінювання числівників

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.3. Числівник

Особливості відмінювання числівників

Числівник характеризується великою системою відмінкових парадигм. Кількісні числівники змінюються за відмінками, а порядкові – за відмінками, родами і числами.

У системі кількісних числівників можна виділити групу числівників, що мають особливі форми тільки називного – знахідного відмінків: збірні, деякі неозначено-кількісні (багато, небагато, мало, чимало, немало) та

окремі дробові числівники (півтора, півтори, півтораста). В інших відмінках числівники півтора, півтори, півтораста не змінюються; усі збірні числівники, крім числівника обоє, переходять на систему відмінювання власне кількісних числівників.

Власне кількісні і дробові числівники виступають у формах усіх відмінків. Виділяють кілька типів їх відмінювання.

1. Числівники один, одна, одно (одне) відмінюються, як займенники той, та, те.

Н.

Один, одно (одне)

Одна

Одні

Р.

Одного

Однієї (одної)

Одних

Д.

Одному

Дній

Дним

3.

Як

Н. або Р.

Одну

Як Н. або Р

О.

Одним

Однією, одною

Одними

М.

На одному (на однім)

На одній

На одних

2. Числівники два, три, чотири у непрямих відмінках мають однакові закінчення (крім знахідного й орудного відмінків):

Н.

Два, дві

Три

Чотири

Р.

Двох

Трьох

Чотирьох

Д.

Двом

Трьом

Чотирьом

3.

Як Н. або Р.

Як Н. або Р.

Як Н. або Р.

О.

Двома

Трьома

Чотирма

М.

(на) двох

(на) трьох

(на) чотирьох

3. Числівники від п’яти до тридцяти, а також від п’ятдесяти до вісімдесяти становлять один тип відмінювання, причому в складних числівниках змінюється тільки друга частина:

Н. п’ять

Сім

Одинадцять

Р. п’яти

Семи

Одинадцяти

(п’ятьох)

(сімох)

(одинадцятьох)

Д. п’яти

Семи

Одинадцяти

(п’ятьом)

(сімом)

(однинадцятьом)

3. п’ять

Сім

Одинадцять

(п’ятьох)

(сімох)

(одинадцятьох)

О. п’ятьма

Сьома

Одинадцятьма

(п’ятьома)

(сімома)

(одинадцятьома)

М. (на) п’яти

(на) семи

(на) одинадцяти

(п’ятьох)

(сімох)

(одинадцятьох)

Н. вісімдесят

Р. вісімдесяти (вісімдесятьох)

Д. вісімдесяти (вісімдесятьом)

3. вісімдесят (вісімдесятьох)

О. вісімдесятьма (вісімдесятьома)

М. (на) вісімдесяти (вісімдесятьох)

4. Числівники сорок, дев’яносто, сто у непрямих відмінках мають флексію (закінчення) – а:

Н.

Сорок

Дев’яносто

Сто

Р.

Сорока

Дев’яноста

Ста

Д.

Сорока

Дев’яноста

Ста

3.

Як Н. або Р.

Як Н. або Р.

Як Н. або Р

О.

Сорока

Дев’яноста

Ста

М.

(на) сорока

(на) дев’яноста

(на) ста

5. Складні назви сотень двісті, триста… дев’ятсот змінюються в обох частинах:

Н.

Двісті

Р.

Двохсот

Д.

Двомстам

3.

Як Н. або Р.

О.

Двомастами

М.

(на) двохстах

6. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники в однині.

7. Дробові числівники відмінюються в обох частинах: чисельникове слово змінюється як кількісний числівник, а знаменникове – як порядковий номер: одна друга, одної другої одній другій, одну другу, однією (одною) другою, (на) одній другій, одну другу, однією (одною) другою, (на) одній другій.

8. З усіх збірних числівників повну систему відмінкових форма має слово обоє, що змінюється як числівник два: обоє, обох, обом, обох і обоє, обома, (на) обох.

За цим же типом відмінюються неозначено-кількісні числівники кілька, декілька, багато, небагато, якщо вони поєднуються з іменниками, які означають конкретні предмети, що підлягають лічбі: багато днів, багатьох днів, багатьом дням, багато днів, багатьма днями, (по) багатьох днях.

У складених кількісних числівників відмінюється кожне слово: сто п’ятдесят вісім, ста п’ятдесяти восьми (вісьмох), ста п’ятдесяти восьми (вісьмом) і т. д.

Порядкові числівники відмінюються за відмінками, родами і числами. У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово.

Н. третій (третє) третя

Р. третього третьої

Д. третьому третій

3. як Н. або Р.

О. третім третьою

М. (на) третьому третій

У назвах дати іменник при числівнику ставиться в родовому відмінку: вісімнадцятого січня, перед двадцять четвертим лютого.

У діловій сфері не використовуються паралельні й розмовні форми на позначення часу, тому не вживається для цього прийменник у (в).

Розмовні форми

Нормативні форми

Засідання відбудеться пів на шосту (до шостої вечора)

Засідання відбудеться о 17.30 (о 17 год. 30 хв.)

За чверть до 9 ранку всі зібралися

О 8.45 (о 8 год. 45 хв.) усі зібралися

Переговори завершилися в 14 дня

Переговори завершилися о 14.00 (о 14 год.)

Початок роботи конференції у 5 годин

Початок роботи конференції о 17.00 (о 17 год.)

Називаючи точний час, треба пам’ятати, що вживається прийменник о (об) (Прийду о 10 годині або Прийду об 11 годині); до 30 хвилин – двадцять на десяту (годину); після 30 хвилин – за десять чотирнадцята (година). У певному контексті прийменник на вказує на приблизність (Прийду на 10 годину).

Розмовний варіант

Нормативний варіант

Пів дев’ятої години

Пів на дев’яту (годину)

Двадцять (хвилин) п’яту (години)

Двадцять (хвилин) на п’яту (годину)

Без п’ятнадцяти (хвилин) дві (години)

За п’ятнадцять (хвилин) друга (година)

Зараз дванадцять (12) годин

Зараз дванадцята година (або 12.00)

Буду відсутній до п’ятнадцяти (годин)

Буду відсутній до п’ятнадцятої (години)

Зателефонуйте після дванадцяти (годин)

Зателефонуйте після дванадцятої (години)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Профілактика вірусних хвороб людини.
Ви зараз читаєте: Особливості відмінювання числівників