Особові закінчення дієслів

ДІЄСЛОВО

& 46. Особові закінчення дієслів

Поклонюся знайомому дубу

Ліна Костенко

358. 1. Прочитай поетичні рядки.

Подивлюся на сонце.

Поклонюся знайомому дубу.

Розпитаю, як справи у сосен, і звірів, і птиць.

Ліна Костенко

2. Спиши вірш. Знайди речення з однорідними членами. Якою частиною мови вони виражені?

3. Підкресли дієслова. Визнач їх час, особу, число.

359. 1. Спиши слова. До яких частин мови вони належать? Що в них спільного?

Особові закінчення дієслів

2. З одним словом (на вибір) склади і запиши речення.

360.

1. Прочитайте текст. Визначте його тип і доберіть заголовок.

Ліс дрімає. Лише зрідка листочок прихилиться до листочка і щось прошепоче. Вслухаєшся. Чекаєш якогось небувалого звуку, шелесту.

Чому колишеться гілка? Може, їй хочеться одірватися од дерева і полетіти далеко-далеко, аж до білої хмарки? Травинка хитається. їй душно. Чому у травинки немає ніг? Перебралася б вона у тінь, прохолодилася. Чому не літають квіти? (За Валентином Бичком).

2. Яку картину ви уявляєте, читаючи текст? Які дієслова автор вживає у переносному значенні?

3. Спишіть текст за варіантами: І варіант – перший абзац, II варіант

– другий абзац. Підкресліть дієслова теперішнього і майбутнього часу. Виділіть у них особові закінчення.

361. 1. Розгляньте таблиці змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу в однині та множині.

Число

Особа

Теперішній

Час

Майбутній

Час

Однина

1-ша

(я)

Росту, сію, вчу, клею

Виросту, посію, вивчу, заклею

2-га

(ти)

Ростеш, сієш, вчиш, клеїш

Виростеш, посієш, вивчиш, заклеїш

3-тя (він, вона, воно)

Росте, сіє, вчить, клеїть

Виросте, посіє, вивчить, заклеїть

Множина

1-ша

(ми)

Ростемо, сіємо, вчимо, клеїмо

Виростемо, посіємо, вивчимо, заклеїмо

2-га

(ви)

Ростете, сієте, вчите, клеїте

Виростете, посієте, вивчите, заклеїте

3-тя

(вони)

Ростуть, сіють, вчать, клеять

Виростуть, посіють, вивчать, заклеять

2. Зверніть увагу на особові закінчення дієслів. Яку закономірність ви помітили?

362. 1. Прочитайте текст. Про яке дерево в ньому йдеться?

На узліссі росте могутнє листяне дерево. Стовбур у нього міцний, сильний, кора з візерунком. Широке, крислате гілля високо підноситься до сонця. Про щось стиха шелестить темно-зелене різьблене листя. Цвіте дерево сережками. Плід – жолудь.

2. За якими ознаками ви розпізнали описане дерево?

3. На основі поданого тексту складіть і запишіть: І варіант – опис берези; II варіант – порівняльний опис дуба і берези, розпочавши його так: “Дуб і береза – найпоширеніші листяні дерева в Україні”.

4. Знайди у творах підручника “Літературне читання. 4 клас” по п’ять дієслів теперішнього та майбутнього часу. Визнач їх особу та число і виділи закінчення.

Весна іде – не спіте!..

Іван Гнатюк

363. 1. Прочитай вірш. Яка картина постає в твоїй уяві?

ПІСЕНЬКА ВЕСНЯНОЇ ВОДИ

З гір на долину

Біжу, стрибаю, рину!

Місточки збиваю,

Всі гребельки зриваю, –

Бо весняна вода,

Як воля молода!

Леся Українка

Особові закінчення дієслів

2. За допомогою яких дієслів поетеса передає стрімкий плин весняної води? Які близькі за значенням дієслова відображають руйнівну силу весняної повені?

3. Випиши дієслова. Визнач їх час, особу, число та виділи закінчення.

4. Знайди у вірші слово, в якому звуків менше, ніж букв.

364. Спиши каліграфічно буквосполучення і слово.

Особові закінчення дієслів

365. 1. Розгляньте таблицю.

Особа, число

Теперішній час

Майбутній час

1-ша особа однини

Стрибаю, рину, біжу, стою

1-ша особа множини

Стрибаємо, ринемо, біжимо, стоїмо

2. До дієслів теперішнього часу доберіть відповідні форми майбутнього часу. Зіставте їх закінчення. Зробіть висновок.

У першій особі однини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення – у, – ю.

У першій особі множини ці дієслова мають закінчення – емо, – ємо або – имо, – їмо.

366. 1. Підготуйтесь і прочитайте казку в особах.

ЯК ПРИХОДИТЬ ВЕСНА

Зустрілися якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже:

– Щоранку сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю.

– І я, – мовила друга, – вже всі очі видивила. Моя сосна вища за твій дуб – однак не бачу весни.

– І дарма ви там сидите. Краще на землю погляньте, – почувся нараз тоненький голосок.

Коло пенька вистромився пролісок. Зелененький, тендітний. Киває білою голівкою (За Олегом Буценем).

2. Знайдіть близькі за значенням слова і словосполучення. З якою метою вони вжиті?

3. Спишіть ту частину тексту, в якій передано розмову сойок. Підкресліть дієслова 1 – І особи однини і виділіть у них закінчення. Усно поставте ці дієслова в 1-й особі множини.

367. 1. Користуючись схемами, склади і запиши речення. Особові закінчення дієслів виділи.

Особові закінчення дієслів

2. Які звуки позначають на письмі букви ю, я в слові поділюся? Поясни, чому ти так вважаєш.

Учися, дитино, бо вчитися треба

Володимир Масляк

368. 1. Прочитай загадку. Про який предмет у ній говориться? Які слова допомогли його впізнати?

Я все знаю, всіх учу, а сама завжди мовчу.

2. Випиши дієслова. Визнач їх час, число, особу та виділи закінчення.

3. Від кожного дієслова утвори і запиши форми 2-ї особи теперішнього часу однини та множини. Познач закінчення.

369. 1. Підготуйся і виразно прочитай вірш. Добери до нього заголовок.

Рідна мова! Рідна мова!

Що в єдине нас злива, –

Перші матері слова,

Перша пісня колискова.

Як розлучимось з тобою,

Як забудем голос твій

І в вітчизні дорогій

Говоритимем чужою?!

Олександр Олесь

2. З якою метою у вірші вжито питальне речення з окличною інтонацією? Що, на твою думку, прагнув донести до нас поет?

3. Випиши дієслова майбутнього часу та добери до них відповідні форми 2-ї особи однини і множини. Закінчення виділи.

370. Спиши слова. Поміркуй, як їх можна погрупувати. Поясни свій вибір.

Особові закінчення дієслів

371. 1. Розгляньте таблицю.

Особа, число

Теперішній час

Майбутній час

2-га особа однини

Пишеш, літаєш, дзвениш, стоїш

2-га особа множини

Пишете, літаєте, дзвените, стоїте

2. До дієслів теперішнього часу доберіть відповідні форми майбутнього часу. Зіставте їх закінчення. Зробіть висновок.

У другій особі однини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення – еш, – єш або – иш, – їш.

У другій особі множини ці дієслова мають закінчення – ете, – єте або – ите, – їте.

372. 1. Користуючись довідкою, доповни і запиши прислів’я.

Поясни, як ти розумієш їх зміст.

1. Час – не птах, за хвіст… . 2. Що посієш, те і… . 3. Другові допоможеш – радість…. 4. Як гукнеш, так і….

Слова для довідки: пожнеш, не втримаєш, відгукнеться, пізнаєш.

2. У якому часі вжито дієслова? Визнач їх особу та число і виділи закінчення.

3. Знайди дієслова-антоніми.

373. 1. Прочитай речення.

1. Веселики-журавлі, що (нести) на крилі? (Степан Пушик) 2. І ти (летіти) у зграї білих птиць, і ти (пливти), як пропливають хмари… (Микола Петренко) 3. Є на світі така країна, де (побачити) ви пінгвіна. (Йосип Струцюк) 4. Ви (знати), як сплять старі гаї? (Павло Тичина)

2. Спиши, замінюючи подані в дужках дієслова неозначеної форми відповідними за змістом особовими формами. Познач у них закінчення.

Тарасе!

Пломінням твоїм

Палахкоче безсмертна

Вкраїна твоя

Василь Діденко

374. 1. Розглянь портрет Великого Кобзаря. Підготуйся і виразно прочитан вірш.

Думи мої, думи мої,

Квіти мої, діти!

Виростав вас, доглядав вас, –

Де ж мені вас діти?..

Тарас Шевченко

Особові закінчення дієслів

2. Як називає поет свої думи про долю народу? Поміркуй, чому.

3. Знайди у вірші слова, які звучать однаково, але мають різні значення. До яких частин мови вони належать?

375. 1. Розглянь малюнок. Прочитай уривок з тексту. Добери до нього заголовок.

Перед самісіньким входом до музею Кобзаря, де троянда одинцем пишно квітує, маленьке, ледь помітне гніздечко, і в ньому пташка сидить. Видно сіреньку голівку і чорну дробинку ока, блискучу, аж ніби несправжню.

– Солов’їна сторожа… Весь час на чатах, отака крихта! (За Олесем Гончарем).

Особові закінчення дієслів

2. Знайди у творі слова, якими письменник змальовує соловейка на кущі троянди.

3. Спиши перше речення. Підкресли дієслова теперішнього часу та виділи в них закінчення. В якій особі вжиті ці дієслова?

376. 1. Розгляньте таблицю.

Особа, число

Теперішній час

Майбутній час

3-тя особа однини

Цвіте, вкриває, мовчить, стоїть

3-тя особа множини

Цвітуть, вкривають, мовчать, стоять

2. До дієслів теперішнього часу доберіть відповідні форми майбутнього часу. Зіставте їх закінчення. Зробіть висновок.

У третій особі однини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення – е, – є або – ить, – їть.

У третій особі множини ці дієслова мають закінчення – уть, – ють або – ать, – ять.

Особові закінчення дієслів

377. Спиши слова. Як їх можна погрупувати?

378. 1. Прочитай текст. Яка картина постає в твоїй уяві? Які слова особливо яскраво передають душевний біль Кобзаря?

“ХОЧ КРИХОТКУ ЗЕМЛІ…”

Перебуваючи на засланні в далекій Орській фортеці, майже в кожному своєму вірші Тарас Шевченко виливає тугу за рідним краєм. Він просить долю, пристрасно молиться, щоб:

…хоч крихотку землі із-за

Дніпра мого святого

Святії вітри принесли,

Та й більш нічого…

За Василем Скуратівським

2. Випиши дієслова 3-ї особи однини та виділи закінчення. У якому часі вони вжиті? Постав ці дієслова в 3-ій особі множини.

379. 1. Прочитай вірш.

Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.

Розкажи, як за горою

Сонечко сідає,

Як у Дніпра веселочка

Воду позичає.

Тарас Шевченко

2. Якою постає в уяві поета рідна земля? Виконай словесний малюнок. До виділених слів добери спільнокореневі дієслова.

3. Спиши вірш. Підкресли іменник у кличному відмінку.

4. Знайди дієслова теперішнього часу, вжиті в 3-й особі однини. Виділи в них закінчення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Типи комп ютерні мережі.
Ви зараз читаєте: Особові закінчення дієслів