ОССОВСЬКИЙ Володимир Леонідович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ОССОВСЬКИЙ Володимир Леонідович (1935, м. Одеса) – укр. соціолог, фахівець у галузі соціології громадської думки. Д-р філос. наук, проф., зав. відділу методології і методів соціол. досліджень Ін-ту соціології HAH України, проф. каф. соціології Нац. ун-ту “Києво-Могилянська академія”. У 1961 р. закінчив істор. ф-т Одеського держ. ун-ту. Працював викладачем. Нині читає курс історії філософії, курс теорет. соціології, курс практ. соціології. Веде плідну наук, діяльність. Галузь наук, досліджень: методологія

соціол. досліджень, соціальні орієнтації молоді, соціологія громадської думки. Розробив концепцію ідентифікації феномена громадської думки, виявлення її соціальних суб’єктів в умовах трансформації посттоталітарних суспільств.

– Тп.: ” Активность трудящихся в управлении производством” (1973); “Трудовые ориентации молодежи: опыт и программа социологического исследования” (1985); “Престиж профессии” (1981); “Социальная микросреда и выбор профессии” (1982); “Массовая информация и общественное мнение” (1990); “Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия” (1993) та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що називають середовищем життя організмів.
Ви зараз читаєте: ОССОВСЬКИЙ Володимир Леонідович