Освіта екологічна


Освіта екологічна – організований і планомірний розвиток системи знань про навколишнє середовище впродовж усього життя людини, спрямований на пізнання нею законів природи, закономірностей її взаємодії з діяльністю людини в межах окремої країни і в планетарному масштабі з метою формування стабільних потреб, інтересів і цілей гуманного ставлення до довкілля. Необхідність O. e. зумовлена наростанням загрози порушення рівноваги між людиною та довкіллям, між природою і суспільними структурами. Згідно з висновками всіх міжнародних форумів

з проблем довкілля, O. e. має бути запроваджена у навчальні програми з усіх предметів і, отже, сприяти розумінню єдності навколишнього середовища та впливу людини на природу. O. e. повинна також сприяти тому, щоб різні категорії населення усвідомлювали необхідність збереження екологічної рівноваги навколишнього середовища, небезпеку у разі її порушення, якості життя людини в конкретному середовищі, забезпечувати розвиток творчої, вільної людини. Теоретико-методологічною основою O. e. у найширшому значенні є філософський погляд на весь сучасний світ. Тому O. e. у кожній країні повинна враховувати сукупність природних,
економічних, правових, соціальних, політичних, національних, культурних та інших умов і чинників, а екологічна свідомість громадян, яка формується при цьому, має сприяти подоланню індивідуальних і групових інтересів при використанні сил природи. Щоб перетворити O. e. на могутній чинник розвитку екологічної свідомості, необхідно починати навчання у дошкільному віці й послідовно продовжувати і розширювати на всіх ступенях освіти. Особливе значення має O. e. в навчальних програмах вищих навчальних закладів, які готують учителів початкових і середніх шкіл. Слід приділити значну увагу O. e. менеджерів і підприємців (які ухвалюють рішення щодо інвестицій і програм розвитку) та підготовки працівників на підприємстві з урахуванням спеціалізації підприємства, характеру праці на кожному робочому місці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Речення зі словами іншомовного походження.
Ви зараз читаєте: Освіта екологічна