Охарактеризуйте особливості предмета і методу економічних досліджень Дж. М. Кейнса

Історія економічних вчень

КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

Охарактеризуйте особливості предмета і методу економічних досліджень Дж. М. Кейнса

Кейнс змінив уявлення про предмет економічної теорії, під яким він розумів кількісні функціональні залежності в ринковій економіці, взаємозв’язки макроекономічних показників. У цьому відношенні Кейнс мав попередників (зокрема, економістів тієї ж стокгольмської школи), які теж вивчали ті чи інші функціональні зв’язки процесу суспільного відтворення, однак саме він найбільш повно сформулював

новий напрямок досліджень – державне регулювання ринкової економіки.

Економічні явища, кількісні зв’язки між якими з’ясовував Кейнс, поділялись ним на дві групи:

– незалежні змінні (сукупна пропозиція, інвестиції, норма відсотка, гранична схильність до споживання або заощаджень);

– залежні змінні (зайнятість, сукупний попит, національний дохід).

“Нашою остаточною метою, – зауважував Кейнс, – є вибір таких змінних величин, які піддаються свідомому контролю або управлінню з боку центральної влади в рамках тієї економічної системи, в якій ми живемо”.

З предметом досліджень

тісно пов’язаний і метод Кейнса. Дослідник абстрагувався від якісних змін у розвитку способу виробництва. Економічні явища він розглядав, як правило, в загальному плані, у вигляді агрегатних (сукупних) категорій. Такий метод дав можливість виявити загальні функціональні зв’язки в ринковій економічній системі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Яскравий представник українського авангардного мистецтва.
Ви зараз читаєте: Охарактеризуйте особливості предмета і методу економічних досліджень Дж. М. Кейнса