Охорона атмосферного повітря


Охорона атмосферного повітря – система державних і громадських заходів технологічного, організаційного, правового характеру, спрямованих на відвернення і ліквідацію шкідливого хімічного, фізичного, біологічного впливу на атмосферу, раціональне використання повітря з метою задоволення екологічних, економічних інтересів і культурно-оздоровчих потреб суспільства. До таких заходів належать: забезпечення ефективної роботи устаткування для очищення викидів; створення і впровадження малошумних машин і механізмів; переведення транспортних

засобів на менш токсичні види енергії і палива; переробка й утилізація відходів; скорочення виробництва і використання хімічних речовин, які шкідливо впливають на озоновий шар; перепрофілювання екологічно небезпечного виробництва та ін. З метою запобігання виникненню нових джерел забруднення законодавство встановлює спеціальні правила щодо проектування, будівництва і реконструкції промислових об’єктів (урахування сукупної дії викидів речовин, що забруднюють атмосферне повітря, всіма діючими і запланованими до будівництва об’єктами, встановлення санітарно-захисних зон при визначенні місць розміщення
нових і реконструкції діючих підприємств, проведення обов’язкової екологічної експертизи проектів господарської діяльності тощо). Законодавство визначає також основні положення щодо здійснення моніторингу, обліку, контролю і застосування економічного механізму та відповідальності за правопорушення в галузі охорони і використання атмосферного повітря. Див. також Закон України “Про охорону атмосферного повітря.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Поведінка тварин у природі.
Ви зараз читаєте: Охорона атмосферного повітря