Охорона державної таємниці


Охорона державної таємниці – комплекс організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативних заходів, спрямованих на запобігання розголошенню інформації, що становить державну таємницю. Відповідно до Закону України “Про державнутаємницю” О. д. т. передбачає: єдині вимоги щодо виготовлення, користування, збереження, передачі, транспортування й обліку носіїв інформації, що становлять державну таємницю; ліцензування підприємств, установ і організацій, які здійснюють діяльність, пов’язану з державними таємницями;

особливий режим діяльності (режим секретності) зазначених вище підприємств, установ і організацій; спеціальний порядок доступу громадян до державної таємниці і обмеження щодо обнародування, передачі іншій державі або розповсюдження іншим шляхом інформації, яка становить державну таємницю, і обмеження щодо перебування і діяльності в Україні іноземних громадян та іноземних юридичних осіб, а також розташування і переміщення об’єктів і технічних засобів, що їм належать; спеціальний порядок здійснення судових, наглядових, контрольно-ревізійних та інших функцій органів державної влади стосовно підприємств,
установ і організацій, діяльність яких пов’язана з державними таємницями; відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю. Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади у сфері забезпечення О. д. т. є Державний комітет України з питань державних секретів. Окремі функції у цій сфері, зокрема щодо технічного захисту інформації, оперативних заходів охорони державної таємниці, фельд’єгерського зв’язку, охорони державної таємниці у засобах масової інформації, виконують відповідні державні органи у межах повноважень, передбачених законодавством.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Вироби з штучних матеріалів.
Ви зараз читаєте: Охорона державної таємниці