Озера, штучні водойми

ІІ СЕМЕСТР

РОЗДІЛ І ІІ

Географічна оболонка та її складові

Тема 3. Гідросфера

Урок 51. Озера, штучні водойми

Мета: продовжити формувати в учнів систему знань про поверхневі води: озера, водосховища, ставки, канали; показати їх практичне значення; навчити розрізняти за картою стічні та безстічні озера; виховувати дбайливе ставлення до водних багатств; продовжити роботу з фізичною та контурною картою.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта світу, підручники, атласи, таблиці, схеми, фотографії, тести на кожну

парту, назви озер, шпильки, фізична карта України, таблиця “Живлення озера”.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Тест

Річки:

Волга

Єнісей

Амудар’я

Ніл

Амазонка

1. Бере початок на Памірі.

2. Найдовша у Європі.

3. Є межею Західносибірської рівнини і Середньосибірського плоскогір’я.

4. Бере початок на Валдайській височині.

5. Сполучається каналом з Доном.

6. Найдовша у світі.

7. Найповноводніша у світі.

8. Середньоазіатська річка, води якої використовуються для зрошування.

9. Від річки починається Каракумський канал.

10. Тече по найбільшій за площею рівнині світу.

11. Має велику дельту, у якій проживає значна кількість населення континенту.

Відповіді: Волга – 2, 4, 5

Єнісей – 3

Амудар’я – 1, 8, 9

Ніл – 6, 11

Амазонка – 7, 10

Завдання. Показати річки на карті.

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Озера служать людині джерелом для водопостачання і зрошування, з їх води отримують солі, лікувальні грязі, у них ловлять рибу, їх береги є чудовими місцями відпочинку.

ІV. Вивчення нового матеріалу

На суходолі багато замкнених заглиблень, у які стікають поверхневі води. Якщо в таке заглиблення надходить більше води, ніж її випаровується, вода збирається, утворюється озеро.

Робота зі словником. Озеро – велике за площею замкнуте природне заглиблення на земній поверхні, заповнене водою.

На відміну від моря озеро не є частиною океану. Від річки відрізняється тим, що вода в ньому не тече, як потік.

Заглиблення, у якому знаходиться озеро, називається озерною улоговиною. Причини утворення улоговин різноманітні.

Типи озерних улоговин

Спосіб утворення

Приклади

Тектонічні

Утворились під час гороутворювальних процесів

Байкал, Танганьїка

Залишкові

Раніше були частиною океанів

Каспійське, Аральське

Карстові

У розчинених водою гірських породах

Шацькі

Вулканічні

У кратерах згаслих вулканів

На Камчатці, Яві, Курильських островах

Типи озерних улоговин

Спосіб утворення

Приклади

Загатні

Загачування річок

Сарезьке (Памір), Синевир (Карпати)

Льодовикові

Випахані давнім льодовиком

Північ Євразії, Північної Америки

Стариці

Ділянки колишнього русла річок

У долинах рівнинних річок

Лиманні

На узбережжях океанів, морів

Дніпровський лиман

Дельтові

У дельтах річок

Ялпуг, Китай, Кагул

Учитель закріплює назви річок шпильками в тих місцях, де вони розташовані.

Озера, як і річки, живляться дощовою, талою і підземною водами. Вода з озера випаровується, виноситься річками. Озера бувають стічними (з озера витікає річка), наприклад Байкал, безстічними (не витікають річки), наприклад Іссик-Куль, Мертве.

У степовій частині Криму налічується понад 50 солоних озер (Донузлав, Сасик-Сиваш). Дуже солоні озера називаються мінеральними.

Бесіда

– Яким кольором на карті позначають прісні й солоні озера?

– Навести приклади озер на Східноєвропейській рівнині.

– Яке значення мають озера?

Завдання

1. За планом описати озеро Байкал (назва, які форми рельєфу його оточують, походження улоговини, глибина, водний режим, які річки впадають у нього і витікають з нього, солоність, господарське використання) (план опису озера роздати на кожну парту).

2. Позначити на контурній карті найбільші озера світу.

Для господарських потреб створюють штучні водойми: водосховища, ставки, канали.

Робота зі словником. Водосховища – великі водойми, які створюють у долинах річок.

Завдання. З допомогою фізичної карти України назвати водосховища на Дніпрі.

Усього у світі водосховищами зарегульовано близько 1/10 всіх річок. Багато водосховищ на річках Волга, Міссурі, Міссісіпі, Тігр, Євфрат.

“Займи позицію”. Назвіть позивні і негативні наслідки створення водосховищ.

В Україні існує близько 28 тисяч ставків. Їх створюють шляхом штучного загачування балок, на дні яких протікають струмки.

Робота зі словником. Канали – штучні водні потоки, які течуть у проритих людиною руслах і з’єднують два і більше водних об’єктів.

Канали бувають судноплавними й зрошувальними. Судноплавні створюють із метою скорочення відстані між портами на берегах різних морів, океанів, річок і озер. Суецький канал (довжина – 163 км) з’єднує Середземне море з Червоним, що дає змогу скоротити відстань з Європи в Азію. Панамський канал, збудований у Центральній Америці, з’єднав Атлантичний і Тихий океани. Найдовшим каналом України є Північнокримський, по ньому вода з Дніпра поступає до Кримського півострова на поля, промислові і сільськогосподарські підприємства, забезпечує водою сотні міст і сіл.

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

1. Доповніть речення:

– природне заглиблення, заповнене водою, називається.

– озера за походженням улоговин бувають.

– найглибшим озером світу є озеро.

– водосховища – це.

– канали бувають.

– водоспад Анхель, розташований на материку.

– прикладом озер, чия улоговина має реліктове походження, є озера.

– на Дніпрі розміщені такі водосховища: Київське, Канівське, … , Дніпродзержинське, Дніпровське, …

2. Упізнати озера за контуром.

3. На контурній карті позначити найбільші у світі озера, водосховища.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф у підручнику.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Задачі на зведення до одиниці 2 клас.
Ви зараз читаєте: Озера, штучні водойми