Означення – Другорядні члени речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Другорядні члени речення

Означення

Означенням називається другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета і відповідає на питання Який? чий? котрий? скільки? (в усіх їхніх відмінкових формах).

Означення бувають: узгоджені, неузгоджені, прикладки.

Узгодженим називається означення, виражене словом, що має такий самий рід (в однині), число та відмінок, що й означуване слово. Узгоджені означення виражаються:

– прикметниками:

Нам жорна ті (Зн. в.) із

кам’яного віку (Р. в.) на танках варвари з Європи привезли (В. Симоненко);

– дієприкметниками:

Біліють смолоскипи грайливо пофарбованих ялин (В. Симоненко);

– прикметниковими та дієприкметниковими зворотами:

Десятків зо три вуликів, понакриваних покрівлями череп’яними й з кори, стояло серед гайка (Б. Грінченко);

– займенниками:

На цій землі все мужнє і натхненне, все пройняте любов’ю висоти (Р. Гамзатов);

– числівниками:

Аж на третій яр чути ваш базар (Народна творчість).

Неузгоджені означення пов’язуються з означуваним словом зв’язком керування або прилягання. Неузгоджені

означення виражаються формами різних частин мови, які вказують на ознаку або належність предмета:

– іменниками в непрямих відмінках із прийменником або без нього:

Година (яка?) Для праці настала (Леся Українка). Поволеньки голос (чий?) оповідача тихішає (Остап Вишня);

– займенниками його, її, їх (родовий відмінок від особових він, вона, вони у значенні присвійного): Сили (чиї?) Його були вичерпані (І. Франко);

– прислівниками:

Зійшов над хатою місяць (який?) уповні (Марко Вовчок);

– неозначеною формою дієслова:

Спочатку у мене була думка (яка?) відмовитись (О. Довженко);

– словосполученням:

Карета (яка?) Швидкої допомоги забрала її в лікарню (О. Копиленко).

Прикладкою називається означення, виражене іменником. Вона дає предмету нову назву:

Не сон-трава на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину сажає (Т. Шевченко); Коли стемніє, до яблуньки-дички приходить дикий кабан-сікач і, перевертаючи купи листя, шукає яблучка (І. Цюпа).

Прикладками є власні назви при загальних словах: Місто Харків, село Матусів, райцентр Шпола, річка Лопань, видавництво “Весна”.

Прикладка може бути непоширеною, що складається з одного слова: Гульвіса-вітер, річка Дніпро, зима-Лихоманка; та поширеною, що складається з кількох слів: Колгосп “Шлях до комуни” вважався одним із передових у районі.

По відношенню до означуваного слова прикладка може стояти перед і після означуваного слова: Мати-природа щільно загорнула кожний качан у дванадцять ніжних прозорих пелюсток (О. Донченко); Весною Муха-Ледащиця майнула у садок (А. Малишко).

Прикладки можуть узгоджуватися і не узгоджуватися з означуваним словом.

Неузгоджені прикладки, що означають назви підприємств, установ, газет, журналів і под., беруться в лапки і пишуться з великої літери: Журнал “Наталі”, завод “Іскра”, поема “Сон”, вафлі “Артек”; Можуть приєднуватися до пояснюваного слова за допомогою слів імені, пам’яті, родом, на прізвище і под. і писатися з великої літери без лапок: Турнір Імені Ірини Дерюгіної, Харківський національний педагогічний університет Імені Г. С Сковороди.

Узгоджені прикладки приєднуються до означуваного слова за допомогою слова Як: Наталка Як учениця, прапор Як символ незалежності (кома у таких випадках не ставиться).

Прикладки можуть писатися окремо й через дефіс, що залежить від семантики поєднуваних складників.

1. Якщо прикладкою виступає видова назва, то дефіс між означуваним іменником і прикладкою не ставиться: Місто Київ, ріка Москва, трава звіробій. Якщо ж у ролі прикладки виступає родова назва, то між означуваним іменником і прикладкою ставиться дефіс: Звіробій-трава, Москва-ріка, Сапун-гора.

2. Якщо узгоджуваний іменник, що має атрибутивне (означальне) значення, виступає в ролі прикладки в постпозиції, він приєднується до пояснюваного іменника дефісом: Вовк-жаднюга, дівчина-красу-ня, хлопець-богатир.

Якщо такий іменник виступає в препозиції до означуваного іменника, то він пишеться окремо: богатир хлопець, жаднюга Вовк, красуня дівчина.

3. Пояснюваний іменник і прикладка можуть мінятися місцями (причому атрибутивну роль виконує іменник у постпозиції), між ними завжди ставиться дефіс: Дівчина-грузинка й грузинка-дівчина, учитель-фізик і фізик-учитель, художник-пейзажист і пейзажист-художник.

4. Якщо прикладка входить до складу терміна, вона втрачає атрибутивне значення, перетворюючи словосполучення на складний іменник без сполучного звука. Такі іменники пишуться через дефіс: гриб-паразит, жук-короїд, заєць-русак, льон-дов-гунець.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Простий та складний план.
Ви зараз читаєте: Означення – Другорядні члени речення