ПАЛЕОЕНДЕМІК(И)


Екологія – охорона природи

ПАЛЕОЕНДЕМІК(И), релікт еволюційний – 1) древні форми організмів, початково широкий ареал яких поступово скоротився під впливом зміни кліматичних умов в гіршу сторону або конкуренції з більш пристосованими видами; 2) види ендемічні рослин та тварин, притаманні тільки даній місцевості і не обов’язково пов’язані родинними стосунками з іншими представниками навколишньої флори і фауни.

Послідовність виготовлення виробу.
Ви зараз читаєте: ПАЛЕОЕНДЕМІК(И)