Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих

Урок № 110

Тема. Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих

Мета: закріпити знання учнів про властивості паралельних прямих; відпрацювати навички розв’язування задач, що передбачають застосування набутих з теми знань; продовжувати роботу з повторення вивченого у 6 класі матеріалу.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант

Варіант 1 [2]

1. Як називаються дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються?

[Накресліть дві паралельні прямі АВ i МК.]

2. Накресліть дві паралельні прямі АЕ i РК. [Як називаються дві прямі, що не мають спільних точок і лежать в одній площині?]

3. Прямі АС і BD перпендикулярні до прямої XY [ВС і KM перпендикулярні до ОР]. Яке взаємне розташування прямих АС і DB [BC i KM]?

4. Запишіть, використовуючи символи: прямі АВ і CM [СЕ і ВМ] паралельні.

5. Проведіть пряму АВ [CM]; позначте точку К поза нею. Проведіть через К пряму, паралельну до АВ [CM].

III. Відпрацювання знань

Під час перевірки виконання математичного диктанту учні відтворюють набуті знання: означення, властивості, а також алгоритм побудови

прямої, паралельної до даної.

IV. Відпрацювання навичок

@ Розв’язуємо вправи достатнього і високого рівнів складності, що передбачають не тільки відтворення набутих знань, але ще й розвиток просторової уяви учнів. Повторюємо матеріал, пов’язаний із розв’язуванням задач за допомогою рівнянь.

1. Побудуйте дві паралельні прямі та знайдіть відстань між ними.

2. До даної прямої а побудуйте паралельну пряму b так, щоб відстань між цими прямими дорівнювала 2 см. Скільки таких прямих можна побудувати?

3. Накресліть кут ВЕС, градусна міра якого 52°. Позначте всередині кута точку D і проведіть через цю точку прямі, паралельні сторонам куга.

4. Накресліть трикутник і проведіть через кожну вершину пряму, паралельну протилежній стороні.

5. Накресліть чотирикутник, у якого:

А) дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні;

Б) протилежні сторони парами паралельні.

Додаткова вправа

6. Довжина прямокутника на 5,48 м більша за його ширину, а периметр прямокутника дорівнює 6,48 м. Знайдіть сторону прямокутника та його площу.

V. Підсумок уроку

Запитання до класу

1. Які прямі називаються паралельними?

2. Які відрізки називаються паралельними?

3. На площині проведено пряму і позначено точку, що не лежить на цій прямій. Скільки прямих, паралельних до даної, можна провести через цю точку?

4. Чи можуть перетинатися дві прямі, перпендикулярні до однієї і тієї самої прямої?

VI. Домашнє завдання

1. У прямокутнику ABCD АВ = 3 см; ВС = 5 см. Яка відстань між прямими АВ і CD та між прямими ВС і АD?

2. Накресліть Паралельні прямі. Властивості паралельних прямихABC = 108°. Позначте всередині кута точку Е і проведіть через неї прямі, паралельні до сторони кута.

3. Накресліть чотирикутник, у якого:

1) дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні;

2) дві сторони паралельні і одна з них перпендикулярна до третьої.

4. Ширина прямокутника на 12,4 м менша від його довжини, а периметр прямокутника 108,6 м. Знайдіть довжину та ширину, обчисліть площу прямокутника.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Спільнокореневі слова.
Ви зараз читаєте: Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих