Паразити – визначення і класифікація – Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.2. Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини

3.2.2. Паразити – визначення і класифікація

Паразити – це такі організми, які використовують організми іншого виду (хазяїна) як джерело харчування і середовище існування, завдаючи їм шкоди; при цьому паразит не вбиває свого хазяїна одразу, на відміну від того, як це робить хижак зі своєю жертвою.

Не завжди паразитизм є єдиною формою існування організму, тому його

поділяють на факультативний і облігатний.

Факультативний (від лат. facultatis – можливість) характерний для тих організмів, які звичайно вільно живуть у природі, але, випадково потрапляють до організму іншого виду (хазяїна) і ведуть паразитичне існування (деякі круглі черви, хижі п’явки).

Облігатний (від лат. obligatus – обов’язковий) – характерний для тих організмів, що не здатні вільно жити у природі. Для них паразитизм – умова існування.

Від справжніх паразитів слід відрізняти псевдо-паразитів та омеопаразитів.

Псевдопаразити (від грец. ψεύδος – омана, вигадка) – це вільноживучі

організми, які в разі випадкового проникнення до іншого організму деякий час там перебувають, іноді викликають кишкові розлади (тирогліфоїдні кліщі – шкідники зерна, сиру; личинки мух). Серед них є:

– справжні, що дійсно перебувають в іншому організмі, виводяться з його фекаліями, де їх можна знайти (личинки хатньої мухи);

– несправжні (удавані), що можуть випадково потрапити у фекалії, принесені, наприклад, на аналіз (мухи можуть відкласти на них яйця, а з них швидко вилуплюються личинки).

Омеопаразити (від грец. όμοιος – подібний) – це подібні до паразитів утвори (згортки слизу з кишківника), які можуть нагадувати, наприклад, аскариду.

Буває, що паразити випадково потрапляють не до свого звичайного хазяїна, а до іншого, і продовжують в ньому жити; таких паразитів звуть ксенопаразитами (від грец. ξενία – чужий), тобто чужопаразитами. Наприклад, аскариди деяких м’ясоїдних тварин можуть паразитувати й у людини.

Класифікація паразитів:

1. Залежно від кількості ймовірних хазяїнів:

– евриксенні (від грец. ωύρύω – широкий) – ті, що мають широке коло хазяїнів (іксодові кліщі, комарі);

– моноксенні (від грец. μόνος – один, єдиний) – ті, що паразитують на хазяїні певного виду (кривоголовка, неозброєний ціп’як – у кишківнику людини; головна воша – на тілі людини);

– стеноксенні (від грец. στενός – вузький і ξενία) – ті, що мають певний вид хазяїна, але можуть паразитувати й на інших (коростяний кліщ людини й коня); серед них є звичайні – такі, що трапляються у певного хазяїна (собача блоха – у собаки, людська блоха – в людини), і випадкові – ті, що випадково потрапляють до невластивого їм хазяїна; наприклад, при проковтненні блохи, зараженої пистицеркоїдами, людина може стати хазяїном собачого ціп’яка – паразита собак і котів;

– гетероксенні (від грец. έτερος – інакший, інший) – ті, що проходять складні цикли розвитку за рахунок декількох хазяїнів. Так, собачий кліщ проходить три стадії розвитку: личинка, німфа, імаго – і на кожній стадії має свого хазяїна.

2. Залежно від терміну паразитування:

– тимчасові – такі, що живуть поза організмом хазяїна і нападають на нього лише для живлення кров’ю (кліщі, блохи, комарі, москіти) тривалістю від півхвилини до кількох діб;

– постійні – живуть в організмі хазяїна чи на його покривах на всіх стадіях розвитку.

3. Залежно від місця локалізації:

– ектопаразити (від грец. έχτας – поза, зовні):

– зовнішні – живуть на зовнішніх покривах хазяїна (воші, блохи, комарі);

– шкірні – живуть у товщі шкірного покриву, а почасти і на його поверхні (коростяний свербун);

– порожнинні – живуть у порожнинах, що сполучаються із зовнішнім середовищем – у зовнішньому слуховому ході, в порожнині носа (личинки вольфартової мухи).

– ендопаразити (від грец. ένδον – всередині):

– порожнинні – живуть у порожнинах тіла внутрішніх органів (аскарида, гострик);

– тканинні – у м’язовій, нервовій тканинах (трихінела);

– внутрішньокчітинні (споровики, джгутикові).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Типи комп'ютерні мережі.
Ви зараз читаєте: Паразити – визначення і класифікація – Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини