ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕГІСТРІВ НАВЕДЕНИХ У ПІДРУЧНИКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕГІСТРІВ НАВЕДЕНИХ У ПІДРУЧНИКУ

Назва облікового документа або регістра

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Зразок 1.1.

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Зразок 1.2.

Інвентарна картка обліку основних засобів

Зразок 1.3.

Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації)

Зразок

1.4.

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

Зразок 1.5.

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

Зразок 1.6.

Акт на списання основних засобів

Зразок 1.7.

Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Зразок 1.8.

Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Зразок 1.9.

Акт вибуття

(ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Зразок 1.10.

Інвентаризаційний опис основних засобів

Зразок 1.11.

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Зразок 2.1.

Рахунок-фактура

Зразок 2.2.

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

Зразок 2.3.

Журнал реєстрації довіреностей

Зразок 2.4.

Товарно-транспортна накладна

Зразок 2.5.

Журнал обліку вантажів, що надійшли

Зразок 2.6.

Прибутковий ордер

Зразок 2.7.

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Зразок 2.8.

Лімітно-забірна картка

Зразок 2.9.

Картка складського обліку матеріалів

Зразок 2.10.

Матеріальний ярлик

Зразок 2.11.

Звіт про рух матеріальних цінностей

Зразок 2.12.

Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках

Додаток Б 1

Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Додаток Б 2

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Додаток Б 3

Акт про приймання матеріалів

Зразок 2.19.

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей

ОБЛІК МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Зразок 2.13.

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Зразок 2.14.

Відомість обліку, видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

Додаток Б 4

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

Зразок 2.15.

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Додаток Б 5

Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

ОБЛІК БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

Зразок 2.16.

Прибутково-видаткова накладна

Зразок 2.17.

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності

Зразок 2.18.

Акт на списання використаних бланків суворої звітності

ОБЛІК У КАСІ

Зразок 3.1.

Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

Зразок 3.2.

Прибутковий касовий ордер

Зразок 3.3.

Видатковий касовий ордер

Зразок 3.4.

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

Зразок 3.5.

Касова книга

Зразок 3.6.

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей

Зразок 3.7.

Акт інвентаризації наявності коштів

ОБЛІК НА РОЗРАХУНКОВОМУ РАХУНКУ

Зразок 3.8.

Заява на відкриття рахунків

Зразок 3.9.

Картка із зразками підписів та відбитком печатки

Зразок 3.10.

Заява про закриття рахунку

Зразок 3.11.

Заява на отримання чекових книжок

Зразок 3.12.

Чек грошової чекової книжки

Зразок 3.13.

Об’ява про внесення готівки

Зразок 3.14.

Платіжне доручення

Зразок 3.15.

Платіжна вимога-доручення

Зразок 3.16.

Платіжна вимога

Зразок 3.17.

Меморіальний ордер

Зразок 3.18.

Банківська виписка з розрахункового рахунку

ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ

Зразок 5.1.

Табель обліку використання робочого часу

Зразок 5.2.

Наряд на відрядну роботу (для бригади)

Зразок 5.3.

Наряд на відрядну роботу (індивідуальний)

Зразок 5.4.

Платіжна відомість

Зразок 5.5.

Книга обліку розрахунків з депонентами

ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

Зразок 6.1.

Подорожній лист вантажного автомобіля

Зразок 6.2.

Відомість дефектів на ремонт машини

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Зразок 11.1.

Посвідчення про відрядження

Зразок 11.2.

Журнал реєстрації посвідчень про відрядження

Зразок 11.3.

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

Зразок 11.4.

Простий вексель

ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ

Додаток А

Відомості спрощеної форми бухгалтерського обліку


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Хімічні властивості основ.
Ви зараз читаєте: ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕГІСТРІВ НАВЕДЕНИХ У ПІДРУЧНИКУ