ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ


Екологія – охорона природи

ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ – 1) тимчасовий стан екосистеми, за якого кількість особин будь-якого виду більша за можливості ємності середовища. П. може настати в результаті особливо сприятливих умов для розмноження (чи виживання) окремих видів та безуникно спричинює спочатку депресію чисельності ін. видів, пов’язаних з першими, а потім депресію чисельності першого виду; 2) тимчасове протиріччя між доступними людині прир. ресурсами, включаючи умови життєзабезпечення, та потребами окремих людей і суспільства в цілому.

Істор. П. призводило до найдавніших екол. криз – пере промислу та ін. У більш пізні епохи власне П. у чистому вигляді не було, проте відносне П., пов’язане із “зайвими” робочими руками та ротами, спостерігалося (воно було першопричиною хрестових походів, міграції європейців до Америки, Азії, Африки та Австралії, а ще раніше, очевидно, і великого переселення народів та ін. явищ). Тривалого абсолютного П. в минулому людства не було – людей було стільки, скільки могла прогодувати їхня земля. У протилежному випадку складалася несприятлива соц., екон. та епід. ситуація, в результаті якої наставав занепад окремих
цивілізацій (напр., майя) або виселення людей за межі їхнього традиційного ареалу. В ході н.-т. революції, коли людство стало повною мірою глобальним явищем і вільних територій, придатних для життя людей, не збереглося, виникла загроза абсолютного П., не соц. – екон., а екол. типу.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Твір-опис картини в художньому стилі.
Ви зараз читаєте: ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ