Переведення на іншу роботу

Переведення на іншу роботу – може бути на тому самому підприємстві, в установі, організації за іншою спеціальністю, кваліфікацією або на іншу посаду; на інше підприємство, в установу, організацію в тій самій місцевості як за тією самою спеціальністю, кваліфікацією, на таку саму посаду, так і за іншими; в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією. Не вважається П. на і. р. переміщення працівника на інше робоче місце на тому самому підприємстві, в установі, організації без зміни спеціальності, кваліфікації, посади та інших

істотних умов трудового договору. П. на і. р. може бути постійним або тимчасовим. Постійне П. на і. р. працівників допускається тільки за їхньою згодою, тимчасове здійснює власник або уповноважений ним орган без згоди працівника у разі виробничої потреби, простою, для заміни відсутнього працівника. П. на і. р. може мати місце і на час тимчасової непрацездатності, коли за станом здоров’я працівник потребує створення інших умов праці. П. на і. р. за станом здоров’я може здійснюватися при втраті працездатності у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, що сталися на виробництві, а також у разі загального
захворювання як тимчасово, так і без обмеження строку. При переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом 2 тижнів від дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством, попередній середній заробіток зберігається на увесь час виконання нижчеоплачуваної роботи або виплачується допомога за державним соціальним страхуванням. Жінки на час вагітності, а також матері, які мають дітей віком до 3-х років, можуть бути переведені на легшу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. Працівникам, переведеним на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, може бути надана відпустка до закінчення 11 місяців роботи після переведення. При переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за ним зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів від дня переведення; при переведенні на роботу в іншу місцевість за ним зберігається право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій (ст. 120 КЗпП України).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Застосування рідких полімерів.
Ви зараз читаєте: Переведення на іншу роботу