ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА Й ТИПИ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ


ПОВТОРЕННЯ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

УРОК 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА Й ТИПИ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Цілі: повторити відомості про будову періодичної системи, будову атома, типи хімічних зв’язків; формувати вміння встановлювати залежність будови атома і властивостей речовин, зображувати схеми утворення хімічних зв’язків.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: узагальнювальне повторення.

Форми роботи:

робота в групах, прийоми “Експрес-тести”, “Самоперевірка”.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями

1. Яка будова періодичної системи хімічних елементів?

2. З яких структурних частинок складаються речовини?

3. Яка будова атома?

4. Які типи хімічних зв’язків ви знаєте?

IV. Робота в малих групах

Весь клас об’єднується в п’ять гетерогенних груп. На допомогу групам даються підручники 8 класу та хімічні довідники.

Кожна група одержує завдання охарактеризувати запропоновані поняття.

Група

1. Будова періодичної системи хімічних елементів.

Група 2. Будова атома і її залежність від положення в ПС.

Група 3. Електронна будова атома.

Група 4. Ковалентний хімічний зв’язок.

Група 5. Іонний хімічний зв’язок.

V. Обговорення результатів роботи в групах

Представник кожної групи озвучує результати роботи груп.

VІ. Виконання вправ

Завдання проектуються на екран.

Експрес-тести

1. Який заряд ядра атома Силіцію?

А) 7;

Б) 14;

В) 28.

2. Яке нуклонне число Барію?

А) 56;

Б) 137;

В) 81.

3. Яка максимальна кількість електронів перебуває на s-орбіталі?

А) 3;

Б) 2;

В) 6.

4. Елемент, у якого на зовнішньому рівні сім електронів, має протонне число:

А) 25;

Б) 17;

В) 23.

5. До побічної підгрупи V групи належить:

А) Арсен;

Б) Молібден;

В) Ванадій.

6. Який елемент утворює вищий оксид типу R2O3?

А) Магній;

Б) Силіцій;

В) Галій.

7. Елемент, який утворює сполуку з Гідрогеном типу RH3, стоїть у групі:

А) III;

Б) VI;

В) V.

8. Яке протонне число має елемент із яскравіше вираженими металічними властивостями?

А) 12;

Б) 15;

В) 16.

9. Укажіть сполуку з іонним зв’язком:

А) CO2;

Б) HCl;

В) NaCl.

10. Укажіть сполуку з ковалентним неполярним зв’язком:

А) CO2;

Б) HCl;

В) N2.

Перевірка роботи здійснюється через проектування правильних відповідей на екран. Учні самостійно перевіряють правильність виконання завдань (прийом “Самоперевірка”).

Завдання

1. Пояснити будову атомів елементів Сульфуру й Фосфору.

2. Визначити тип хімічного зв’язку в запропонованих речовинах і зобразити схему його утворення: кисень, амоніак, калій сульфід.

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений.
Ви зараз читаєте: ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА Й ТИПИ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ