Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностейУрок № 118

Тема. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей

Мета: підготувати учнів до виконання до тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань умінь, навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

@ Задачу № 2 перевіряємо фронтально, бо вона є нестандартною, за описом треба зробити графік (див. рис ).

III. Відтворення знань

Запитання до класу

1. Які прямі називаються такими, що перетинаються? перпендикулярними?

паралельними?

2. Як називаються координати точки на площині і що вони показують?

3. Як побудувати графік залежності між двома величинами? (Наприклад, часом і температурою Т °С)?

Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей

IV. Узагальнення і систематизація знань і вмінь

@ Цілком логічним є розбиття тематичних завдань, запропонованих для розв’язування, на три змістовних блоки:

1) перпендикулярні і паралельні прямі;

2) координатна площина;

3) графіки.

1). Перпендикулярні і паралельні прямі

1. Накресліть:

А) дві прямі d і е, що перетинаються;

Б) паралельні прямі r і s;

В) перпендикулярні прямі m і n.

2.

Накресліть? AВС. Через вершину С проведіть пряму а, щоб а || ВС, і пряму b, щоб bПерпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностейBC.

2). Координатна площина

3. Запишіть координати точок А, В, С, D, Е, F, G, Н на рисунку.

Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей

4. Накресліть систему координат і відрізок, кінцем якого є точки K(-4; 2); L (3; -1,5).

Позначте на відрізку точки, абсциси яких дорівнюють -2; -1,4; 0; 1; 2.

5. На координатній площині побудуйте прямокутник ABCD, у якого A(-2; 2); B(5; 2); С(5; -3).

А) Які координати має точка ЕР.

Б) Які координати має точка перетину діагоналей АС і BD?

В) Знайдіть довжини сторін і обчисліть периметр і площу прямокутника ABCD.

3). Графіки

6. Побудуйте графік температури за таблицею:

Час, год

0

1

2

3

4

5

6

7

Температура, °С

0

-2

-4

-5

-5

-3

0

2

7. На рисунку зображено графік руху моторолера.

А) Яку відстань подолав моторолер?

Б) Через який час після початку руху моторолер знаходився на відстані 20 км, 40 км, 70 км, 100 км від пункту відправлення?

В) На якій відстані від пункту відправлення знаходиться моторолер через 1,5 год, 3 год після початку руху?

Г) На якому кілометрі було зроблено зупинку і як довго вона тривала?

Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей

V. Підсумки уроку

Тестові завдання

1. Який із записів по рис.1 неправильний?

1) т || k; 2) nПерпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностейL; 3) mПерпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностейN; 4) kПерпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностейN.

Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей

2. Яка з перелічених точок (рис. 2) має координату (-2; 4)? 1) М; 2) T; 3) Е; 4) D.

Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей

3. Графік руху велосипедиста подано на рис. 3. Якою була найбільша швидкість його руху?
1) 15 км/год; 2) 25 км/год; 3) 80 км/год; 4) 26 км/год.

Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей

VI. Домашнє завдання

1. Проведіть пряму а і виберіть на ній деяку точку А. Побудуйте перпендикуляр ВА до прямої а завдовжки 2 см.

2. Накресліть дві паралельні прямі, відстань між якими 2,5 см.

3. Побудуйте прямокутник ABCD, якщо A(-5; 0); B(-5; 3); C(0; 3); D(0; 0). Знайдіть периметр і площу цього прямокутника.

4. Побудуйте графік руху пішохода:

Час, год

1

2

3

4

5

Відстань, км

5

10

15

20

25

За графіком знайдіть:

А) відстань, яку подолає пішохід за 1,5 год;

Б) час, за який пішохід подолає відстань у 12 км 500 м.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Культурна спадщина українського народу.
Ви зараз читаєте: Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей