ПЕРВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ


Екологія – охорона природи

ПЕРВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ – біомаса надземних і підземних органів рослин, а також енергія та біогенні леткі речовини, які продукуються продуцентами (автотрофами й хемотрофами) екосистеми на одиницю площі за одиницю часу.

Целые количественные числительные.
Ви зараз читаєте: ПЕРВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ