Підмет – Просте речення


Словосполучення

Просте речення

Підмет

Підмет – це головний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на питання хто? що?

Підмети бувають прості і складені. Простий підмет найчастіше виражається іменником або займенником:

Підмет   Просте речення

Простий підмет може бути виражений також іншими частинами мови (прикметником, дієприкметником, числівником, вигуком), які виступають у реченні в ролі іменника:

Підмет   Просте речення

Простий підмет виражається також числівником, неозначеною формою дієслова, фразеологізмом, власного назвою:

Підмет   Просте речення

Складений підмет виражається словосполученнями і реченнями:

Підмет   Просте речення

Представники хордових.
Ви зараз читаєте: Підмет – Просте речення