Підприємства венчурні

Підприємства венчурні – організаційно-правова форма функціонування венчурного (ризикованого) капіталу та оптимального поєднання науки і виробництва, спрямована на максимально швидке отримання найбільших прибутків та реалізацію власних творчих ідей винахідників. П. в. займаються науковими дослідженнями і розробками, а також створенням, упровадженням у виробництво нової ідеї або проекту, передусім у прогресивних наукомістких галузях. Венчурний капітал формується шляхом пайової участі інвесторів (венчурних капіталістів, які безпосередньо

здійснюють стратегічне керівництво інвестиційними проектами, а акумульовані ресурси функціонують у формі акціонерного капіталу). Водночас П. в. можуть бути окремими відділами (філіями) великих промислових і страхових компаній, фінансових груп тощо, а також створюватися за підтримки держави. П. в. не повертають вкладені у них кошти і не виплачують відсотки за них. Зате інвестор отримує права на всі запатентовані й не запатентовані “ноу-хау”, інновації й засновницький прибуток від діяльності такого підприємства в разі успіху. П. в. створюють безпосередньо підприємці, менеджери, бізнесмени. Венчурне фінансування
стимулює розвиток науково-технічного прогресу, сприяє прискоренню впровадження новітніх досягнень науки у виробництво. Створення П. в. вигідне також великим компаніям, оскільки таким чином вони використовують підприємницький талант малих бізнесменів, їх енергію і творчу ініціативу, частково перекладають на них ризик нововведень. Тому кожна п’ята новинка науки і техніки, успішно впроваджена великими компаніями розвинених країн світу, запозичена у невеликих фірм і дає позитивний комерційний результат. У США 2000 20 тис. невеликих фірм проводили інтенсивні наукові розробки, а обсяг венчурного капіталу перевищував 100 млрд дол. Норма прибутку П. в. у другій половині 90-х становила 37- 48%, а отже, приблизно втричі перевищував середній прибуток промислових компаній країни.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Звуковий запис слова плести.
Ви зараз читаєте: Підприємства венчурні