Підприємство


Підприємство – юридична особа, яка здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. П. має самостійний баланс, розрахунковий рахунок та інші рахунки в банку, печатку із своїм найменуванням, товарний знак. П. надано право здійснювати будь-яку діяльність, не заборонену законодавством. Існують такі види П.: індивідуальне, сімейне, приватне, орендне, кооператив, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство, спільне підприємство, мале підприємство та ін. П. створюється за рішенням власника або уповноважених ним органів, підприємства – засновника, організації тощо. П. діє на підставі статуту, який затверджує власник майна або уповноважений ним орган. Майно П. належить власникові на праві власності або повного господарського відання. Порядок створення, реєстрації та діяльності П. регулюється Законом України “Про підприємства в Україні”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Порівняльна характеристика промисловості фрн і франції.
Ви зараз читаєте: Підприємство