Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас

Урок 126

Тема. Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас

Варіант 1

1°. Знайдіть значення виразу й округліть його до десятих:

(4,1 – 0,66 : 1,2) – 0,6 + 0,125.

2°. Михайлик ішов з одного села в інше 0,7 год. полем і 0,9 год. через ліс, пройшовши 5,31 км. З якою швидкістю ішов Михайлик через ліс, якщо полем він рухався зі швидкістю 4,5 км/год.?

3°. Розв’яжіть рівняння 1,4х – 0,6х – 0,16 = 5,5.

4*. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 6,3 см, що становить Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас його довжини, а висота становить 90% довжини. Обчисліть

об’єм паралелепіпеда.

5*. Виконайте дії: Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас.

6**. Середнє арифметичне п’яти чисел дорівнює 1,4, а середнє арифметичне трьох інших чисел дорівнює 1,24. Знайдіть середнє арифметичне цих восьми чисел.

Варіант 2

1°. Знайдіть значення виразу і округліть його до десятих

(8 – 1,6) – 4,5 + 0,9728 : 3,2.

2°. Катер плив 1,4 год. за течією річки і 0,6 год. проти течії, подолавши всього 32,8 км. З якою швидкістю катер плив за течією, якщо проти течії він плив зі швидкістю 15 км/год.?

3°. Розв’яжіть рівняння 9,6х – 7,8х + 0,55 = 1.

4*. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 5,4 см, що дорівнює

Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас його довжини, а висота становить 32% довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

5*. Виконайте дії: Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас.

6**. Середнє арифметичне чотирьох чисел дорівнює 2,5, а середнє арифметичне інших двох чисел дорівнює 1,75. Знайдіть середнє арифметичне цих шести чисел.

Відповіді і розв’язання завдань підсумкової контрольної роботи

Варіант 1

1°. Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас.

2°. 1) 4,5 – 0,7 = 3,15 (км) – полем;

2) 5,31 – 3,15 = 2,16 (км) – лісом;

3) 2,16 : 0,9 = 21,6 : 9 = 2,4 (км/год.) – швидкість лісом.

Відповідь. 2,4 км/год.

3°. 1,4х – 0,6х – 0,16 = 5,5;

0,8х = 5,66;

Х = 5,66 : 0,8;

Х = 7,075.

4*. 1) 6,3 : 7 – 15 = 13,5 (см) – довжина;

2) 13,5 : 100 – 40 = 5,4 (см) – висота;

3) 6,3 – 13,5 – 5,4 = 459,27 (см3) – об’єм.

Відповідь. 459,27 см3.

5*. Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас.

6**. 1) 1,4 – 5 = 7 – сума перших п’яти чисел;

2) 1,24 – 3 = 3,72 – сума інших трьох чисел;

3) 7 + 3,72 = 10,72 – сума восьми чисел;

4) 10,72 : 8 = 1,34 – середнє арифметичне восьми чисел.

Відповідь. 1,34.

Варіант 2

1°. Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас.

2°. 1) 15 – 0,6 = 9 (км) – проти течії;

2) 32,8 – 9 = 23,8 (км) – за течією;

3) 23,8 : 1,4 = 17 (км/год.) – швидкість за течією.

Відповідь. 17 км/год.

3°. 9,6х – 7,8х + 0,55 = 1;

1,8х = 0,45;

Х = 0,45 : 1,8;

Х = 0,25.

4*. 1) 5,4 : 9 – 25 = 15 (см) – довжина;

2) 15 : 100 – 32 = 4,8 (см) – висота;

3) 5,4 – 15 – 4,8 = 388,8 (см3) – об’єм.

Відповідь. 388,8 см3.

5*. Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас.

6**. 1) 2,5 – 4 = 10 – сума перших чотирьох чисел;

2) 1,75 – 2 = 3,5 – сума других двох чисел;

3) 10 + 3,5 = 13,5 – сума шести чисел;

4) 13,5 : 6 = 2,25 – середнє арифметичне шістьох чисел.

Відповідь. 2,25.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Кліматичні пояси північної америки.
Ви зараз читаєте: Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас