ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “ГРОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ”

УРОК № 43. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “ГРОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ”

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання з теми; визначити рівень оволодіння учнями основними теоретичними знаннями; закріпити практичні вміння учнів розв’язувати задачі; розвивати навички самоконтролю та взаємоконтролю, уміння працювати в групі.

Тип уроку: контролю і коригування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Підготовка класу та робочих місць учнів (парти розставляють по обидва боки класу, на дошці вивішується

епіграф уроку, учні розміщують слогани своїх компаній тощо).

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Епіграф уроку:

Гроші як рука чи нога – або ви ними користуєтесь, або ви їх втрачаєте.

Генрі Форд

Запитання до учнів: “Як ви розумієте ці слова?”

III. Повідомлення цілей та правил проведення уроку

Завдання учнів – використовуючи власні знання, якнайкраще виконати завдання установ Міста ділових людей.

Відповіді оцінюються за допомогою спеціальних жетонів. Президенти компаній або спеціальні інспектори фіксують данні в оціночних листах. Наприкінці уроку підбиваються підсумки,

виставляються оцінки та видаються дипломи.

У змаганні-подорожі беруть участь дві компанії (назви компаній придумують школярі). Президенти компаній (обрані учнями) способом жеребкування визначають черговість відповідей.

IV. Економічне змагання-подорож до Міста ділових людей

Етап 1. КМЕМ (Клуб майбутніх економістів і менеджерів)

Учасники отримують комплексні квитки. Чим більша кількість представників команди відповідатиме, тим більшу кількість жетонів отримає компанія (див. додаток 1).

Мікропідсумок – підрахунок жетонів та оголошення проміжних результатів (проводиться після кожного етапу).

Етап 2. Музей

Учням пропонується відповісти на запитання з історії економіки (див. додаток 2).

Мікропідсумок.

Етап 3. Школа (тестова робота)

Кількість бланків відповідає кількості учнів. Для виключення можливості списування учнів один в одного вчитель може запро

Понувати кілька псевдоваріантів тесту. Кожна команда отримує стільки жетонів, скільки правильних відповідей дали члени команди (див. додаток 3).

Мікропідсумок.

Етап 4. Інтелектуальний центр

Учні заздалегідь готують кросворди з теми. На цьому етапі змагання команди обмінюються кросвордами та розв’язують кросворди команди-суперниці. Кожна команда отримує стільки жетонів, скільки правильних відповідей дали члени команди (див. додаток 4).

Мікропідсумок.

Етап 5. Рекламне агентство

Кожна компанія рекламує придумані грошові одиниці. Оцінка виступу в цьому конкурсі здійснюється за критеріями:

1) економічний зміст реклами;

2) оригінальність представлення;

3) художня естетичність купюр;

4) артистичність.

Максимальна кількість жетонів за виступ – вісім.

Мікропідсумок.

Етап 6. Банк

Командам пропонується розв’язати економічні задачі. Правильно розв’язана задача приносить компанії чотири жетони (див. додаток 5).

Мікропідсумок.

Етап 7. Стадіон

За 1 хвилину потрібно заповнити пропуски в словах. Кількість жетонів відповідає кількості правильних відповідей (слів) (див. додаток 6).

Мікропідсумок.

Етап 8. Бібліотека

Учням пропонується прокоментувати висловлювання відомих людей (команда-суперниця має право висловити власну думку). Кожен коментар оцінюється максимум у три жетони (див. додаток 7).

Мікропідсумок.

V. Підсумки змагання-подорожі

Підрахунок жетонів. Видача дипломів та виставлення оцінок

VI. Рефлексія

Психологічний тест “Чи в грошах щастя?”

Учням пропонується дати відповідь на питання тесту, підрахувати свої бали й отримати відповідь на поставлене запитання (див. додатки 8, 9).

VII. Домашнє завдання

Випереджувальне завдання до теми “Ринкова структура: особливості різних ринків”.

Додаток 1

Квиток 1

1) Причини виникнення, форми та функції грошей.

2) Фактори формування обсягу грошової маси.

Квиток 2

1. Роль грошей як засобу обміну, міри вартості, засобу накопичення.

2. Поняття та види валютного курсу.

Додаток 2

Запитання для компанії “…”

Запитання для компанії “…”

1. Коли на території України вперше розпочали карбувати монети? (Починаючи з VI-IV cm. до н. е.)

1. Назвіть ім’я відомого економіста, першого президента Міжнародного економічного товариства (1931-1933), автора праці “Купівельна сила грошей, її визначення і відношення до кредиту, відсотків і криз” (1911) (І. Фішер)

2. Назвіть ім’я відомого економіста, автора “Досліджень про природу та причини багатства народів”. (А. Сміт)

2. Коли з’явились перші золоті монети? (У VII-VIII ст. до н. е.)

3. Коли і де у світі були винайдені перші паперові гроші? (У VIII ст. у Китаї)

3. Коли в Україні була проведена грошова реформа? (2-16 вересня 1996 р.)

4. Назвіть п’ять елементів давньоруської грошової системи.

(Гривня, куна, ногата, резана, вевериця)

4. Коли закінчився період золотого-срібного біметалізму? (У XVII ст.)

5. Поясніть походження слова “гріш”. (Від лат. grossus – “великий”)

5. Які грошові компоненти включає в себе грошовий агрегат М2? (М1 + внески на нечекових (ощадних) рахунках та дрібні термінові рахунки)

6. Коли були введені “півтораки” та якою була їхня вартість? (У 1614 p.; 1,5 гроша)

6. Скільки номіналів обігових банкнот української національної валюти перебуває в обігу? (Дев’ять)

7. Яку частину монети називають аверсом? (Лицьовий бік)

7. Що являє собою захисний елемент “райдужний друк”? (Поступовий перехід одного кольору захисної сітки, виконаної суцільними лініями без розривів, в інший)

8. Як називаються офіційні зниження та підвищення курсу грошової одиниці? (Ревальвація і девальвація)

8. Коли вперше в обігу з’явилися чеки? (У XVI-XVII ст. у Великій Британії та Нідерландах)

9. Що зображено на банкнотах номіналом:

– 1 гривня (лицьовий бік – портрет ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО; зворотний бік – РУЇНИ ХЕРСОНECА);

– 5 гривень (лицьовий бік – портрет БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО; зворотний бік – ЦЕРКВА В СЕЛІ СУБОТІВ);

– 1 долар США (портрет 1-го президента США Джорджа Вашингтона)

9. Що зображено на банкнотах номіналом:

– 2 гривні (лицьовий бік – портрет ЯРОСЛАВА МУДРОГО; зворотний бік – СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ у Києві);

– 20 гривень (лицьовий бік – портрет ІВАНА ФРАНКА; зворотний бік – ЛЬВІВСЬКИЙ ОПЕРНИЙ ТЕАТР);

– 5 доларів США (портрет 16-го президента США, переможця у війні між Північчю та Півднем Авраама Лінкольна)

Додаток 3

Економічний тест

1. Що не належить до функцій грошей в ринковій економіці?

А) Міра вартості;

Б) засіб виробництва;

В) засіб накопичення.

2. Походження грошей пов’язане:

А) з домовленістю між людьми;

Б) розвитком обміну продуктами праці;

В) законодавчими актами держави.

3. Що має вищий ступінь ліквідності?

А) Купюра номіналом 100 гривень;

Б) терміновий вклад у банку на три місяці;

В) облігація державного займу.

4. Обмін товарів здійснюється за формулою:

А) Т – Г – Т’;

Б) Г – Т – Г’;

В) Т – Т’.

5. Кількісна теорія грошей розглядає як постійну величину:

А) кількість грошей в обігу;

Б) швидкість обігу грошей;

В) рівень цін.

6. Рівняння кількісної теорії грошей має вигляд:

А) MV = PV;

Б) МР = QV;

В) MV = PQ.

Додаток 4

Зразок кросвордів

Кросворд компанії “…” (з відповідями)

ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ ГРОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

По горизонталі:

1. Випуск в обіг паперових грошей та цінних паперів.

2. Усі аспекти фінансової діяльності підприємства (доходи і витрати), що відбиваються в його бухгалтерському балансі; та частина балансу, що в грошовому вираженні відбиває всі цінності, які належать підприємству.

3. Офіційна зміна вартості грошових знаків та їх обмін на нові в певному співвідношенні, при цьому одночасно відбувається перерахунок (за тим же співвідношенням) цін, тарифів, зарплати тощо.

По вертикалі:

1. Підвищення офіційного курсу національної грошової одиниці відносно валют інших країн, а також відносно міжнародних грошових одиниць.

2. Властивість того чи іншого активу перетворюватись на грошову форму за короткий час і без втрати вартості.

Кросворд компанії “…” (з відповідями)

ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ ГРОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

По горизонталі:

1. Підвищення загального рівня цін в економіці.

2. Властивість того чи іншого активу перетворюватись на грошову форму за короткий час і без втрати вартості.

По вертикалі:

1. Грошовий знак, що виготовляється з металу.

2. Випуск в обіг паперових грошей та цінних паперів.

3. Товар, що функціонує як засіб обігу розрахункової одиниці та засіб збереження вартості.

4. Натуральний (прямий) обмін одного товару чи послуги на інший товар чи послугу, що здійснюється без застосування грошей.

Додаток 5

Задачі

Задача 1. У країні Вишенька продали 2000 кг вишень за ціною 1,80 гр. од. за 1 кг. Кількість грошей в обігу країни Вишенька дорівнює 600 гр. од. Обчисліть швидкість обігу грошової одиниці у цій країні.

Задача 2. У країні Атласії продали 300 м атласної тканини за ціною 50 гр. од. за 1 м. Швидкість обігу грошей дорівнює 5 оборотам на рік. Розрахуйте необхідну масу грошей в обігу.

Задача 3. Обчисліть, чому дорівнюватиме грошова маса в країні наприкінці року, якщо сумарна вартість усіх вироблених товарів зросла від 420 млрд. гр. од. до 60 млрд. гр. од., а швидкість обігу становить 8 оборотів.

Задача 4. Розрахуйте, на скільки грошових одиниць зміниться грошова маса, якщо сума цін усіх вироблених товарів залишиться сталою – 990 млн. гр. од., а швидкість обігу зросте від 11 до 15 оборотів на рік.

Додаток 6

…мі…сі… грошей

Т…аст… … і операції

…тро…ко…і вк…ади

…ік… …дн…сть

Б… …те…

А…ти… …

І…ф…яц…

Д…… ля…… я

…м…т… …т

К… …в… …та… …

Додаток 7

Висловлювання відомих людей

Завдання для компанії “…”

Завдання для компанії “…”

1. Гроші не виправляють несправедливості природи, а посилюють їх.

Л. Андрєєв

1. Гроші – це свобода, що викарбувана із золота.

Е. М. Ремарк

2. Гроші – останній друг, який залишається вірним до кінця.

С. Батлер

2. Гроші завдають найбільше неприємностей тоді, коли їх ділять.

Е. Севрус

3. Гроші – річ гарна і приємна, от тільки люди псують їх.

Т. Герцль

3. Уся перевага володіння грошима полягає в можливості користуватися ними.

Б. Франклін

4. Якщо ви вмієте рахувати гроші, то по-справжньому багатим ви ніколи не станете.

Д. Гетті

4. Коли людина каже, що гроші можуть все, знайте: у неї їх нема і ніколи не було.

Ф. Хайєк

5. Презирство до грошей трапляється часто, особливо серед тих, у кого їх немає.

Ж. Куртелін

5. Щасливі живуть із грошима, нещасливі – без, а негідники – для них.

Б. Шоу

Додаток 8

Тест “Чи в грошах щастя?”

1. Перед вами постав вибір: багата людина з машиною чи людина ерудована, яка може знайти вихід з будь-якої ситуації, але без грошей. Кого ви виберете?

А) Того, хто симпатичніший;

Б) того, хто багатший;

В) я оцінюю людей за їх особисті якості, тому віддам перевагу другій людині.

2. Великий прийом, прем’єра в театрі, дискотека, виставка.

А) Іноді мені це цікаво;

Б) завжди сприймаю із захватом;

В) утомлюють.

3. Як ви ставитесь до хобі, яке вимагає значних грошових витрат?

А) Мені шкода на це гроші;

Б) у мене немає можливості мати таке хобі;

В) на одне з хобі я віддав би всі гроші.

4. Коли ви думаєте про гроші, які розраховуєте витратити впродовж тижня:

А) витрачаєте за один тиждень;

Б) іноді їх вистачає, а іноді – ні;

В) розподіляєте їх рівномірно.

5. Люди, які під словом “щастя” розуміють багатство і гарне життя:

А) викликають співчуття, адже справжнє щастя проходить повз них;

Б) мені неприємні, адже вони не вміють цінувати справжні цінності;

В) розумні, адже краще бути здоровим і багатим, ніж бідним і хворим.

6. Чому люди беруть гроші в борг?

А) їхній середній дохід занадто низький;

Б) хочуть жити краще, ніж можуть;

В) у них весь час з’являються непередбачувані витрати.

Додаток 9

Ключ до тесту

А

Б

В

1

3

1

5

2

1

2

0

3

2

1

3

4

4

3

1

5

2

0

4

6

4

1

2

Від 4 до 9 балів. Гроші вас не цікавлять. Для вас важливіші духовні цінності.

Від 10 до 16 балів. У житті ви впадаєте в крайності. Життя на широку ногу подеколи приносить вам велике задоволення, але і що таке бути без копійки, ви добре знаєте.

Від 17 до 22 балів. Гроші й багате життя для вас – найголовніше.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дикорослі і культурні рослини.
Ви зараз читаєте: ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “ГРОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ”