ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМАМИ “ВСТУП. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”Мета:

– узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченими темами; вдосконалити навички та вміння працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання різних типів; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу;

– розвивати вміння самостійно контролювати свій час, оцінювати правильність виконання завдань, вносити корективи за потреби;

– виховувати самостійність, відповідальність за прийняття рішень.

Обладнання: атласи, дидактичні картки з варіантами завдань.

Тип уроку: оцінювання навчальних

досягнень учнів (письмова контрольна робота).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

– Про які загальні закономірності природи материків та океанів ви дізналися під час вивчення теми?

– Яку роль відіграють карти в географічних дослідженнях?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НАЛАШТУВАННЯ НА УСПІХ)

Наближається до завершення наша робота над дослідженням загальних закономірностей природи материків та океанів. Тепер ви знаєте, що в природі немає нічого випадкового, всі природні компоненти виконують свої функції та пов’язані між

собою. Добрими учителями та помічниками під час досліджень стали для вас географічні карти.

Набуті знання та уміння допоможуть вам краще зрозуміти природні процеси й явища, що відбуваються в межах окремих материків та океанів, які ви вивчатиме в наступних розділах.

Заключним етапом, що допоможе вам систематизувати та перевірити свої знання, вдосконалити практичні уміння, є виконання тестових завдань.

Прочитайте завдання та поставте уточнювальні запитання.

(Учитель проводить інструктаж з виконання завдань.)

IV. ЕТАП ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (30 ХВ)

Варіант 1

Завдання на вибір однієї правильної відповіді (1 бал)

1. Який материк складається з двох частин світу?

А Африка;

Б Північна Америка;

В Євразія;

Г Антарктида.

2. Яка з названих карт є загальногеографічною?

А Карта природних зон;

Б топографічна;

В кліматична;

Г карта грунтів.

3. Укажіть причину сплющення Землі біля полюсів:

А осьове обертання Землі;

Б орбітальний рух Землі;

В нахил земної осі до площини орбіти;

Г розміри Землі.

4. Укажіть найдавнішу за геологічним віком тектонічну структуру:

А Серединноатлантичний хребет;

Б Сибірська платформа;

В Західносибірська платформа;

Г Тихоокеанський пояс складчастості.

5. Оберіть правильне закінчення твердження: “Чим ближче до екватора, тим…”

А атмосферний тиск вищий;

Б середньорічні температури повітря вищі;

В менша кількість опадів;

Г амплітуди сезонних температур вищі.

Завдання на встановлення відповідності (2 бали, по 0,5 бали за кожну правильну відповідність)

6. Установіть відповідність між півостровами та природними зонами, що там поширені.

1 Лабрадор

2 Аравійський

3 Сомалі

4 Піренейський

А Степи й лісостепи

Б Тундра й лісотундра

В Твердолистяні вічнозелені ліси й чагарники

Г Савани й рідколісся

Д Напівпустелі й пустелі

7. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу

1 Південноамериканська платформа

2 Індостанська платформа

3 Область альпійської складчастості

4 Серединно-океанічний хребет

А Гори Анди

Б Плоскогір’я Декан

В Глибоководний океанічний жолоб

Г Північноатлантичний хребет

Д Бразильське плоскогір’я

Завдання на вибір трьох правильних відповідей з семи запропонованих (3 бали)

8. Оберіть три теплих течії Світового океану.

1 Західних вітрів;

2 Перуанська;

3 Північноатлантична;

4 Сомалійська;

5 Каліфорнійська;

6 Куросіо;

7 Північна пасатна.

9. Питання відкритого типу (одне на вибір, 2 бали)

1) Укажіть географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця.

2) Поясніть, чому в містах температура повітря зазвичай вища, ніж на його околицях.

3) Поясність причини змін температури вод Світового океану за широтою та з глибиною.

Варіант 2

Завдання на вибір однієї правильної відповіді (1 бал)

1. Які материки відносять до однієї частини світу?

А Європу та Азію;

Б Африку та Австралію;

В Північну Америку та Південну Америку;

Г Євразію та Північну Америку.

2. Яка з названих карт не є тематичною?

А Тектонічна;

Б карта солоності вод Світового океану;

В карта кліматичних поясів;

Г топографічна.

3. Укажіть причину відхилення постійних вітрів від первісного напряму.

А Осьове обертання Землі;

Б орбітальний рух Землі;

В нахил земної осі до площини орбіти;

Г чергування поясів високого та низького тиску.

4. Укажіть наймолодшу за геологічним віком тектонічну структуру.

А Уральська складчаста область;

Б Сибірська платформа;

В Західносибірська платформа;

Г Серединноатлантичний хребет.

5. Оберіть правильне закінчення твердження: “Під час просування в глиб материків…”

А амплітуди сезонних температур вищі;

Б кількість опадів більша;

В амплітуди сезонних температур менші;

Г посилюється мусонна циркуляція.

Завдання на встановлення відповідності (2 бали, по 0,5 бали за кожну правильну відповідність)

6. Установіть відповідність між островами та природними зонами, що там поширені.

1 Гренландія

2 Нова Гвінея

3 Ісландія

4 Великобританія

А Тундра й лісотундра

Б Савани й рідколісся

В Арктичні пустелі

Г Широколистяні ліси

Д Вологі екваторіальні ліси

7. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу.

1 Область герцинської складчастості

2 Область альпійської складчастості

3 Серединно-океанічний хребет

4 Глибоководний океанічний жолоб

А Східноєвропейська рівнина

Б Уральські гори

В Маріанський жолоб

Г Південноатлантичний хребет

Д Гори Гімалаї

8. Оберіть три холодні течії Світового океану.

1 Західних вітрів

2 Перуанська

3 Північноатлантична

4 Сомалійська

5 Бразильська

6 Куросіо

7 Північна пасатна

9. Питання відкритого типу (одне на вибір, 2 бали)

1) Укажіть географічні наслідки обертання Землі навколо своєї осі.

2) Поясніть, чому ізотерми на кліматичних картах змінюють своє широтне простягання на звивисте.

3) Поясніть причини змін солоності поверхневих вод Світового океану.

V. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом “Мікрофон”

Оцініть результати власної роботи:

– виконав добре;

– виконав лише окремі завдання, тому що…

– Які завдання контрольної роботи були складними?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Випереджальне:

– підготувати шаблон Африки;

– дізнатися про версії виникнення назви материка;

– окремим учням: підготувати короткі повідомлення про дослідників Африки (Д. Лівінгстон, Г. Стенлі, Є. Ковалевський).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Текст и сложный план к нему.
Ви зараз читаєте: ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМАМИ “ВСТУП. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ”