Підсумок розділів 1, 2


ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Підсумок розділів 1, 2.

Жива природа складається з видів, кожен з яких характеризується своїми властивостями і певними вимогами до умов середовища, в якому проживає. Територія поширення виду

Називається ареалом. Види складаються з популяцій, що являють собою групу особин виду, які населяють певну ділянку ареалу з однотипними умовами, мають спільну генну основу і вільно схрещуються між собою.

Чим більшою кількістю популяцій представлений вид, тим багатший його генофонд, вища адаптивна здатність

і можливість виживання і освоєння нових територій.

Популяції рослин і тварин формуються і функціонують по-різному через відмінності в їх будові, способі життя, типі живлення і займають різні екологічні ніші. Тому функціональна роль рослин і тварин у природі теж різна. Популяції живуть і функціонують в межах екосистеми і перебувають у тісній взаємодії з іншими популяціями рослин та тварин.

У популяціях діють загальні і специфічні екологічні закони, що визначають їхню внутрішньопопуляційну структуру і динаміку розвитку, скеровані на ефективне використання обмежених ресурсів середовища та на збільшення чисельності

і виживання потомства.

За здатністю до самовідтворення та підтримання чисельності особин в необхідних межах розрізняють незалежні, напівзалежні, залежні, періодичні та псевдопопуляції.

Регулярні та епізодичні зв’язки між популяціями виду підтримують існування його як єдиного цілого в оточенні інших видів живих організмів в різних екосистемах.

Популяції – це відкриті біологічні системи із властивою їм здатністю до саморегуляції та стійкості.

Популяції вивчає окремий розділ екології – популяційна екологія, або демекологія. Одночасно вони є об’єктом популяційної генетики. На базі досягнень обох цих екологічних галузей розробляються теоретичні основи селекції, практичні заходи раціонального використання та охорони різних видів рослин і тварин, складаються прогнози у рибництві, мисливських господарствах, у ветеринарній медицині для прогнозування можливих епізоотій і профілактики захворювань, епіфітотій – у рослинництві тощо.

Популяція є об’єктом еволюції виду і реальною одиницею його існування.

Перевірте себе.

1. Дайте визначення поняття “популяція”.

2. Поясніть зв’язок понять “особина” – “популяція” – “вид” – “ареал”.

3. Від чого залежить кількість і різноманітність популяцій виду?

4. Якщо популяції є структурним елементом виду, які види є стабільними і перспективними: а) ті, що представлені однією-двома популяціями; б) ті, що представлені багатьма популяціями?

Відповідь обгрунтуйте.

5. Чим зумовлена особливість та відмінність популяцій рослин і тварин?

6. Дайте приклади симпатричних і алопатричних видів. Чим вони відрізняються?

7. Які види ізоляції популяцій існують у природі, яке їх значення?

8. Назвіть види популяцій за здатністю до відтворення.

9. Які популяції називають:

А) елементарними;

Б) екологічними;

В) географічними?

10. Яке значення популяцій в житті виду та для практичної діяльності?

11. Назвіть види популяцій за типом розмноження. Дайте приклади.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Основні групи рослин.
Ви зараз читаєте: Підсумок розділів 1, 2