Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

815. Знайдіть значення виразів

1. 360 : с при с = 40;

2. а: 70 при а = 4200.

816. Знайдіть частку й остачу.

432 : 86 258 : 32 800 : 88

574 : 71 357 : 49 300 : 59

817. Обчисліть.

342 : 9 13 ∙ 25 : 65 (10 000 – 9559) : 49

– Розгляньте алгоритм виконання дії ділення чисел 45 780 : 60.

Щоб поділити багатоцифрове число на двоцифрове, треба:

– визначити перше неповне ділене – 457 сотень. У частці буде 3 цифри Поділити 457 сотень на 60. Для цього треба поділити 45 на 6, буде 7 (сотень). Потім помножити

60 на 7, буде 420 8 остачі – 37 сотень:

– друге неповно ділене 378 десятків. 378 десятків треба поділити на 60, буде 6 десятків Потім помножимо 60 на 6, буде 360 (десятків). В остачі 18 десятків;

– третє неповне ділене – 180 одиниць. Треба 180 поділити на 60, буде 3. Остачі немає.

Читаємо частку: 763.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

818. Складіть і розв’яжіть рівняння, у яких:

1. дільник 19, частка 3 754;

2. ділене 7008, частка 96.

819. Периметр прямокутника – 16 см. Довжина прямокутника дорівнює 5 см. Знайдіть площу цього прямокутника.

820. Від одного дуба в одному напрямку почали рухатись їжак та білка. Швидкість їжака

– 5 м/хв, а швидкість білки – 50 м/хв. Відстань до нори їжака становить 250 м, а відстань до дерева з дуплом білки – 750 м. На скільки більше часу був у дорозі їжак, ніж білка? Яка відстань між ними була через 4 хв після початку руху?

– Накресліть числовий промінь та покажіть на ньому рух об’єктів.

Виконайте вдома

821. Обчисліть.

34 ∙ 15 : 85 (8104 – 7699) : 45

822. Складіть і розв’яжіть рівняння, у якому: дільник 17, частка 3427

823. Складіть задачу з величинами. Запишіть її умову за таблицею та розв’яжіть.

Величини: ціна, кількість, вартість.

824. До супермаркету привезли 3262 упаковки булочок і 2567 упаковок бубликів по 4 штуки у кожній упаковці. Скільки одиниць випічки привезли до супермаркету?

– Складіть вираз і розв’яжіть задачу.

825. Знайдіть частку й остачу.

572 : 79 447 : 86 600 : 99

342 : 45 368 : 4 7500 : 77

826. Обчисліть

592 : 8 32 ∙ 15 : 24 (3 281 – 2 957) : 36

827. Користуючись таблицею, складіть вирази й знайдіть значення кожного з них.

B

294

126

378

210

B : 42 + 14

828. Накресліть квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 2 см і 4 см.

829. У одній теплиці висадили а кущів розсади, а у другій – у b разів більше. Скільки кущів розсади висадили в обох теплицях разом?

– Запишіть розв’язання за допомогою виразу. Обчисліть його значення, якщо а = 736, b = 3.

830. Розв’яжіть рівняння.

51 : (х + 15) = 3 10 348 : х = З

Виконайте вдома

831. Знайдіть частку й остачу.

583 : 75 280 : 39 426 : 84

368 : 48 251 : 34 200 : 44

832. Знайдіть довжину сторони рівностороннього трикутника, периметр якого становить 21 см.

833. До їдальні привезли 30 пакетів із борошном по 3 кг кожний та 70 пакетів із крупою по 3 кг кожний. Скільки всього кілограмів борошна й крупи привезли в їдальню?

– Запишіть вираз до задачі (використайте розподільний закон множення)

834. Порівняйте вирази.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

835. Виконайте дію ділення з поясненнями.

13156 : 52

836. Виконайте обчислення.

1. 21 528 : 36 ∙ 25 ∙ 10 – 3285;

64 260 : 34 : 90 ∙ 45 + 7 803;

2. 86 т 4 ц : 3 т 6 ц; 94 т 5 ц: 3 т 5 ц.

837. Автомобіль першого дня був у дорозі протягом 5 год, другого дня він проїхав ще 240 км. Усього за 2 дні автомобіль проїхав 640 км. З якою швидкістю їхав автомобіль першого дня?

– Розгляньте схему до задачі.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

– Складіть рівняння та розв’яжіть задачу.

838. Знайдіть Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа від суми числа 3654 і Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа його частини.

839. Знайдіть Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа від 640, 1600, 10 128, 2 км, 2 год. 4 ц.

Виконайте вдома

840. Обчисліть вираз.

4 627 ∙ 18 ∙ 30 – 6 000 ∙ 12 : 100

841. Виконайте дії.

5 дм 3 см + 9 см 6 мм 8 м 6 дм 5 см = 24 м 72 см

3м – 2 дм 6 мм 5 км – 4 км – 24 м

842. Обчисліть вирази і виконайте перевірку.

82 460 : 38 20 832 : 32 22 072 : 31 23 434 : 38

843. Виразіть:

1. у місяцях – 9 років; у годинах – 5 діб; у хвилинах – 7 год; у секундах – 8 хв;

2. у більших мірах: 23 міс.; 72 год; 180 хв; 400 с;

3. у менших мірах: 2 доби, 5 год, 26 хв.

844. Обчисліть вираз

40 000 – 282 ∙ 375 : 47 + 12 748

845. Одна бригада зібрала врожай із 328 га за 8 днів, а друга бригада – зі 190 га за 5 днів. За скільки днів 2 бригади зберуть врожай із 237 га?

846. На кожні 50 км шляху машина витрачає 6 л пального. Скільки літрів пального потрібно для того, щоб подолати шлях у 200 км?

847. Запишіть результат:

1) якщо 27 ∙ 69 = 1863, то 27 ∙ 70 = ?;

2) якщо 159 ∙ 26 = 4143, то 159 ∙ 260 = ?;

3) якщо 326 ∙ 73 = 23 798, то 325 ∙ 73 = ?.

848. Першого дня потяг пройшов 432 км за 9 год. Другого дня – 324 км за 9 год. Визначте швидкість потягу першого та другого дня.

Виконайте вдома

849. Обчисліть вираз

508 543 – 4 ∙ 25 000 : 50 + 15 627

850. За 18 кг картоплі заплатили 106 грн. Скільки кг картоплі по такій самій ціні можна купити за 120 грн?

851. Обчисліть і виконайте перевірку.

1376 : 16 45 760 : 13 44 685 : 15

852. Запишіть, при яких значеннях букви с будуть істинними подані нерівності.

240 : с > 80 с : 16 < 70 4300 – с > 1200

853. Обчисліть вираз.

14 655 : 15 ∙ 43 – 34 762 : 14 ∙ 12

854. Знайдіть ширину прямокутника, площа якого становить 24 см2, а довжина сторони – 8 см.

855. Розв’яжіть рівняння. Накресліть до нього схему

3 ∙ 586 = х – 3569 6369 : 3 = у – 4596

Виконайте вдома

856. На зиму овочева база заготувала 1415 кг овочів.

З них моркви – 236 кг, буряка – 372 кг, картоплі – у 3 рази більше, ніж моркви. Решта була капуста. Скільки капусти заготувала овочева база?

857. Розв’яжіть рівняння.

(х – 348) + 5159 = 12 601

24 957 – (х + 336) = 11 428

858. Обчисліть. Поясніть наявність нуля у кожній частці.

44165 : 73 38 268 : 36 23895 : 59

859. Користуючись таблицею, складіть вирази й знайдіть значення кожного з них.

B

304

140

392

224

(b – 14) : 42

860. Перший трактор за 8 год виорює 12 га поля, а другий за 1 год – на 3 га більше. За скільки годин обидва трактори, працюючи разом, виорюють 120 га?

– Накресліть таблицю до задачі.

– Розв’яжіть задачу

Виконайте вдома

861. Обчисліть вирази.

13 735 : 67; 8262 : 27; 10 659 : 51; 21 359 : 53.

862. Складіть задачу за допомогою рівняння 48 ∙ х=864

863. Запишіть вираз для обчислення площі заштрихованої частини прямокутників.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

864. Розв’яжіть рівняння.

Х ∙ 8 + 120 = 280

865. Під час літніх канікул Дмитро відпочивав у різних місцях: протягом червня місяця – у бабусі, протягом липня 21 день – у оздоровчому таборі, після чого з мамою й татом був біля моря 4 тижні. Скільки всього днів Дмитро був відсутній удома?

866. Обчисліть вирази Поясніть наявність нулів у кожній частці

450660 : 74 30450 : 75 384640 : 64 294049 : 49

867. Із одного пункту одночасно виїхали автобус та автомобіль. Швидкість автобуса становила 60 км/год, швидкість автомобіля – 80 км/год. Яка відстань між ними буде через 4 год?

868. Розгляньте координатний кут. на сторонах якого розміщена шкала часу та шкала шляху. Початок руху об’єктів показано з вершини кута.

– Чи можете ви сказати, дивлячись на графік руху, яку відстань проїхав мотоцикліст (М.) за 1 год та велосипедист (В.) за 1 год; 2 год? Чи можна сказати, яка відстань буде між ними через 2 год?

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

869. Довжина лісосмуги прямокутної форми становить 600 м, а ширина – у 5 разів менша. Кленами засаджено а усієї площі, а решту – липами. Яку площу засаджено липами?

870. Знайдіть значення виразів.

1. 37 134 : с, при с =18;

2. а : 45, при а = 16 650.

871. Запишіть рівності.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

872. Обчисліть вирази.

64 260 : 34 : 90 ∙ 45 + 12 347 – 1 875

24 008 : 8 10025 : 5

Виконайте вдома

873. Знайдіть значення виразів

1. 58 121 : с, при с = 19

2. а : 43, при а = 21 715

874. Перекладіть 4 палички так. щоб одержати 3 квадрати.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

875. Обчисліть вирази Доведіть правильність визначення остачі.

450167 : 37 21459 : 75

35163 : 64 253014 : 49

876. Користуючись таблицею, складіть вирази й знайдіть значення кожного з них.

B

294

126

378

210

B : 42 + 14

877. Виконайте ділення у стовпчик.

23 227 : 54 198 000 : 3

878. Складіть і розв’яжіть рівняння, у якому ділене – 11 790, а частка – 45.

879. Розв’яжіть рівняння

X ∙ 6 = 204 012

Х ∙ 8+120 = 280

(460 – х) + 140 = 195

880. Розгляньте координатний кут. Чи можете ви дати відповідь, скільки часу був у дорозі об’єкт А; К; Д? Скільки кілометрів пройшли ці об’єкти? Із якою швидкістю рухався кожний об’єкт?

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

881. Розгляньте малюнок. Порахуйте кількість яблук, груш і слив ліворуч і праворуч. Які фрукти мають залишитися на терезах, щоб дати відповідь на запитання задачі?

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

– Чи зміниться вага на шальках терезів, якщо з кожної з них забрати однакові фрукти?

Запишіть рівність (використайте буквені позначки фруктів) і дайте відповідь на запитання.

Виконайте вдома

882. Обчисліть вираз.

(6252 – 5685) : 63

883. Перекладіть 4 палички із 16 так. щоб отримати 4 квадрати.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

884. Розв’яжіть рівняння.

А – 1267 = 4831

885. Обчисліть Виконайте дії.

1. (5 р. 4 міс. + 8 р. 9 міс.) ∙ 72;

2. (8 год 28 хв – 3 год 34 хв) ∙ 45;

3. 172 т 8 ц: 1 т 8 ц; 283 т 5 ц : 3 т 5 ц.

886. Розгляньте координатний кут. Чи можете ви дати відповідь, скільки часу був у дорозі об’єкт А; В; С; Д? Скільки кілометрів вони пройшли? Скажіть, із якою швидкістю рухався кожний об’єкт?

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

887. Розв’яжіть рівняння.

(520 + а) – 270 = 835

164 + 10 ∙ с = 1284 – 400

888. Перший лижник рухався зі швидкістю 7 км/год, а другий – зі швидкістю 5 км/год. Визначте відстань між лижниками через 3 год руху.

Виконайте вдома

889. Обчисліть вирази.

345 т 6 ц : 3 т 6 ц 850 т 5 ц : 3 т 5 ц

890. Розв’яжіть рівняння.

Х : 7 = 27 004

891. Знайдіть значення виразів.

10000 – (39 -16 + 18) ∙ 5

3824 – (83 ∙ 3 – 75) : 2

892. Обчисліть площу за допомогою палетки.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

893. Із ферми до міста відправлено 75 ящиків груш і 180 ящиків яблук загальною масою 6 т 720 кг. 4 ящики яблук мають таку саму масу, як 3 ящики груш. Скільки важать усі відправлені груші?

894. У Юрка було 12 грн 60 к., а в Сашка – 20 грн 40 к. Юрко витратив 8 грн 20 к., а Сашко – 13 грн 10 к. У кого з хлопців залишилося більше грошей і на скільки?

– Знайдіть значення нових часток. Як вони зміняться порівняно з попередньою часткою: 2204 : 4?

Виконайте вдома

895. Розв’яжіть рівняння.

17 061 : а = 33

35 856 : к = 83

7475 : b = 13

896. Знайдіть значення числових виразів.

8551 ∙ 17 + 3018 ∙ 43 (5012 – 65) ∙ 23

897. Розгляньте таблицю. Кожний рядок таблиці показує, як необхідно змінити компоненти кожної частки.

Множник

Множник

Добуток

∙ 4

?

∙3

?

?

?

– Знайдіть значення нових часток. Як вони зміняться порівняно з попередньою часткою: 268 ∙ 594?

898. Перший насос може викачати 24 т води за 6 год, а другий – за 3 год. За скільки годин викачають 24 т води обидва насоси, працюючи разом?

899. Розв’яжіть рівняння.

62 ∙ х = 211110 285360 : а = 82

900. У пакеті було 52 цукерки. Після того, як Ганна взяла кілька цукерок, Іра – утричі більше, ніж Ганна, і Володя – на 6 цукерок менше, ніж Ганна, у пакеті залишилось 18 цукерок. Скільки цукерок узяв кожний?

901. Порівняйте вирази, не обчислюючи. Перепишіть у зошит, уставляючи потрібні знаки.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа

Виконайте вдома

902. Книжковій фабриці треба переплести 2700 книжок. Перша бригада може переплести їх за 15 днів, а друга – за 30 днів. За скільки днів обидві бригади завершать роботу, якщо працюватимуть разом?

903. Сосна може прожити 600 років, ялина – у 2 рази довше, ніж сосна, а дуб – на 800 років більше від ялини. Скільки років може прожити дуб?

904. Розгляньте фігури. Обчисліть площу за допомогою палетки.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що таке спонукальні речення.
Ви зараз читаєте: Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове й трицифрове числа