Письмове ділення на одноцифрове число


Письмове ділення на одноцифрове число

Мета: формувати навички письмового ділення трицифрового числа на одноцифрове.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь та навичок

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень (РЗ ч. 1 с. 21, №1). Актуалізувати ділення з остачею, в тому числі й у випадках, коли ділене менше за дільник ( №1); виконувати письмове ділення на одноцифрове число, коли в частці одержимо три та дві цифри; ознайомлювати з алгоритмом визначення найвищого розряду частки та кількості цифр у значенні частки ( №2). Формувати

уміння виконувати письмове ділення ( №3, 6; РЗ ч. 1 с. 21, №2); навички письмового множення ( №3, 4, 6). Формувати вміння досліджувати кількість цифр у значенні частки та у значенні добутку при діленні та множенні на одноцифрове число ( №3). Вдосконалювати уміння обчислювати значення виразів на кілька дій, порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень ( № 5); знаходити значення виразу зі змінною ( №6). Формувати уміння розв’язувати складені задачі, які містять знаходження частини від числа ( відомого та невідомого) ( №7). Вдосконалювати уміння зображувати прямокутники із заданими сторонами та обчислювати
периметр ( №9).

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№8).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

Виконує письмове ділення на одноцифрове число. Прогнозує кількість цифр у добутку, частці до знаходження результату; перевіряє правильність виконання множення і ділення застосовує алгоритм письмового множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове з розгорнутим поясненням;Вміє розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Екстерналізм це.
Ви зараз читаєте: Письмове ділення на одноцифрове число