Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

Розділ II Письмові прийоми множення і ділення в межах тисячі

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

114. Поставте, де потрібно, дужки так, щоб рівності стали істинними.

80 + 120 : 4 – 20 = 90 80 + 120 : 4 – 20 = 30

115. Поясніть усний прийом обчислення.

32 ∙ 3 = (30 + 2) ∙3 = 30 ∙ 3 + 2 ∙ 3 = …

Сюрприз від Множника Добутковича.

Для спрощення обчислень використовують письмове множення. Під час письмового множення множники записують не в рядок, а в стовпчик. Знак множення позначають не крапкою, а спеціальним

значком для письмового множення – хрестиком (х).

116. Розгляньте запис і прочитайте пояснення письмового прийому множення.

Під одиницями двоцифрового числа пишемо одноцифрове число. Ставимо знак письмового множення і підводимо риску, під якою будемо записувати результат множення. Множити починаємо з одиниць. Множимо 2 одиниці на 3. Одержуємо 6 одиниць. Пишемо 6 під одиницями. Множимо 3 десятки на 3. Одержуємо 9 десятків. Пишемо 9 під десятками. Отже, добуток чисел 32 та 3 дорівнює 96.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

117. Виконай множення письмово, прокоментуй свої дії.

24 ∙ 2 22 ∙ 4 33 ∙ 3 42 ∙ 2

118. У зоопарку

до обіду продали 23 квитки, а після обіду – у 3 рази більше. Скільки квитків продали в зоопарку за день?

119. Практична робота. Побудуй прямокутник зі сторонами 4 см і 3 см. Проведи в ньому відрізок, який з’єднує протилежні вершини прямокутника. Виміряй довжину цього відрізка. На які фігури він поділив прямокутник?

120. Матері й синові разом цього року стільки ж років, скільки батькові й доньці. Чи збережеться це співвідношення наступного року?

121. Виконай множення письмово.

42 ∙ 2 23 ∙ 3 21 ∙ 4 34 ∙ 2

122. Бригада робітників першого дня відремонтувала 12 м дороги, а другого – у 4 рази більше. Скільки метрів дороги відремонтувала бригада за два дні?

123.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

124. Розгляньте запис і прочитайте пояснення письмового прийому множення.

Під одиницями двоцифрового числа пишемо одноцифрове число. Множити починаємо з одиниць. Множимо 6 одиниць на 2. Одержуємо 12 одиниць. 12 одиниць – це 1 десяток і 2 одиниці. Записуємо 2 одиниці під одиницями, а 1 десяток запам’ятовуємо. Множимо 3 десятки на 2. Одержуємо 6 десятків. 6 десятків та ще 1 десяток – 7 десятків. Записуємо 7 під десятками. Отже, добуток чисел 36 та 2 дорівнює 72.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

125. Поясніть усний і письмовий прийоми множення.

42 ∙ 3 = (40 + 2) ∙ 3 = 40 ∙ 3 + 2 ∙ 3 = 120 + 6 = …

54 ∙ 3 = (50 + 4) ∙ 3 = 50 ∙ 3 + 4 ∙ 3 = 150 + 12 = …

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

126. Виконай множення письмово, прокоментуй.

36 ∙ 4 43 ∙ 5 62 ∙ 6 27 ∙ 7

26 ∙ 2 19 ∙ 4 24 ∙ 3 47 ∙ 2

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

127. Скільки всього сторінок у книжці, якщо дівчинка прочитала 27 сторінок, і це становить четверту частину книжки? Обчисли письмово.

128. Батькові 38 років, а дідусь – у 2 рази старший за батька. Скільки років дідусеві? Обчисли письмово.

129. Назви чотирикутник. Скільки трикутників на цьому малюнку? Назви трикутники, які мають прямий кут. Скільки таких трикутників?

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

130. Виконай множення письмово.

26 ∙ 3 41 ∙ 3 24 ∙ 4 82 ∙ 3

131. Робітник за годину обточує 12 деталей. Скільки деталей він обточить за робочу зміну, яка триває 8 год? Обчисли письмово.

132. Різницю чисел 51 та 48 збільш у 2 рази; одержане число збільш у 2 рази; новий результат збільш у 4 рази. Яке число одержав: 48, 82 чи 84?

133. Розгляньте та поясніть усний і письмовий прийоми множення.

317 ∙ 3 = (300 + 10 + 7) ∙ 3 = 300 ∙ 3 + 10 ∙ 3 + 7 ∙ 3 = 900 + 30 + 21 =…

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

Під одиницями трицифрового числа пишемо одноцифрове число. Множити починаємо з одиниць. Множимо 7 одиниць на 3 – одержуємо 21 одиницю. 21 одиниця – це 2 десятки й 1 одиниця. Записуємо 1 під одиницями, а 2 десятки запам’ятовуємо. Множимо 1 десяток на 3 – одержуємо 3 десятки. З десятки та ще 2 десятки – це 5 десятків. Записуємо 5 під десятками. Множимо З сотні на 3 – одержуємо 9 сотень. Записуємо 9 під сотнями. Отже, добуток чисел 317 та 3 дорівнює 951.

134. Виконай множення письмово, прокоментуй свої дії.

65 ∙ 4 201 ∙ 3 125 ∙ 4 108 ∙ 5

135. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо. 204 ∙ 3 + 23 ∙ 5 + 136 ∙ 2

136. Столяр виготовляє задень 11 табуреток, а його помічник – 8. Скільки табуреток вони виготовлять разом за 5 днів? Розв’яжіть задачу двома способами, скориставшись запропонованим планом.

План розв’язування

I спосіб

1) Скільки табуреток виготовить столяр за 5 днів?

2) Скільки табуреток виготовить помічник столяра за 5 днів?

3) Скільки табуреток виготовлять столяр та його помічник разом за 5 днів?

II спосіб

1) Скільки табуреток виготовлять столяр та його помічник разом за один день?

2) Скільки табуреток виготовлять столяр та його помічник разом за 5 днів?

137. Тарас і Мар’яна вирішили допомогти вчительці вирізати для першокласників лічильний матеріал – кружечки. Тарас за день вирізає 36 кружечків, а Мар’яна – 63. Скільки кружечків виріжуть діти разом за 2 дні? Розв’яжи задачу таким способом, щоб план її розв’язування складався з двох дій.

138. У мішку – 100 кг зерна. Це зерно поділили на дві частини так, що в одній частині його стало на 20 кг більше, ніж в іншій. Скільки кілограмів зерна в кожній частині?

139. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

107 ∙ 5 – 59 ∙ 3 + 212 ∙ 2

140. Побудуй квадрат зі стороною 4 см. Проведи відрізок, який з’єднує дві протилежні вершини квадрата. Які фігури утворилися? Обчисли периметр одного з утворених трикутників.

141. Гpa “Швидка лічба”.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

142. Розгляньте, як виконали множення.

Стисле пояснення. 7 помножити на 3 дорівнює 21.

1 пишемо, а 2 запам’ятовуємо. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 6 та ще 2 – це 8. Пишемо 8. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Пишемо 3. Добуток чисел 127 та 3 дорівнює 381.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

143. Виконай множення письмово, стисло поясни свої дії.

37 ∙ 6 135 ∙ 3 151 ∙ 6 206 ∙ 4

144. Перший водій перевіз бетоновозом 236 ц бетону, а другий – у 3 рази більше. Скільки центнерів бетону перевіз другий водій?

145. Відповідно до плану завод мав випускати щодня 175 верстатів. За робочий тиждень (5 днів) він випустив 955 верстатів. Скільки верстатів випустив завод за робочий тиждень понад план?

146. Практична робота. Побудуй у зошиті прямий, гострий і тупий кути.

147. У якому з трикутників, зображених на малюнку, усі кути – гострі?

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

148. Запиши значення змінних, за яких нерівності будуть істинними.

2 ∙ а < 40 36 : d > 4 с : 6 < 7

149. За допомогою п’яти одиниць і знаків дій запиши число 100.

150. Виконай множення письмово.

74 ∙ 8 307 ∙ 3 217 ∙ 4 165 ∙ 4

151. Зі складу відправили 154 вантажівки цементу по 3 т в кожній. Після цього на складі залишилося ще 67 т цементу. Скільки тонн цементу було на складі спочатку?

152. У якому з трикутників, зображених на малюнку, є прямий кут? Як це перевірити?

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

153. Виконай множення письмово, прокоментуй свої дії.

176 ∙ 5 318 ∙ 3 109 ∙ 9 226 ∙ 4

154. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

174 ∙ 3 + 560 : 8 – (56 ∙ 4 – 145)

155. Устав такі числа, щоб рівності стали істинними.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

156. Перша бригада за 4 год прокладає 24 м труб, а друга за 1 год – на 1 м більше, ніж перша бригада за 1 год. За скільки годин прокладуть 130 м труб обидві бригади, попрацювавши разом?

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

157. Бабуся за годину прополює 9 рядків картоплі, а мама за цей час – на 3 рядки більше. Скільки рядків картоплі прополюють мама та бабуся разом за 2 год? Склади план розв’язування задачі, скориставшись схемою. Розв’яжи задачу.

1)

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

158. Знайди периметр кожного трикутника.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

159. Виконай множення письмово.

163 ∙ 4 387 ∙ 2 105 ∙ 8 217 ∙ 3

160. Зобрази в зошиті трикутник. Обчисли його периметр.

161. Скільки всього десятків у числі: 263; 125; 748?

162. Обчисли вирази. До кожної рівності на множення склади по дві рівності на ділення.

60 ∙ 4 21 ∙ 4 100 ∙ 7

163. Поясніть усний прийом обчислення.

26 : 2 = (20 + 6) : 2 = 20 : 2 + 6 : 2 = …

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = …

648 : 2 = (600 + 40 + 8) : 2 = 600 : 2 + 40 : 2 + 8 : 2 = …

276 : 3 = (270 + 6) : 3 = 270 : 3 + 6 : 3 = …

Сюрприз від Частки Ділинки.

Під час письмового ділення для спрощення записів та обчислень ділення записують не в рядок, а в стовпчик. Ділення позначають не двома крапками, а спеціальним значком для письмового ділення. Вертикальна риска означає поділити. Праворуч від неї записують дільник. Його підкреслюють горизонтальною рискою, під якою записують частку.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

164. Розгляньте запис і прочитайте пояснення письмового прийому ділення.

Визначаємо перше неповне ділене і кількість цифр у частці. 4 десятки діляться на 4. Отже, 4 десятки – перше неповне ділене. Оскільки при діленні десятків ми одержимо десятки, то перша цифра частки – десятки. Отже, у частці буде двоцифрове число (ставимо дві крапки під горизонтальною рискою).

Спочатку ділимо десятки. 4 десятки поділити на 4 дорівнює 1 десяток. У частці на місці десятків (першої крапки) записуємо 1.4 помножити на 1 дорівнює 4. Під 4 десятками діленого записуємо 4. Ліворуч між цими числами ставимо знак віднімання й підкреслюємо цю різницю рискою. Від 4 віднімаємо 4 – остачі немає. Ділимо одиниці. Зносимо 8 одиниць під риску праворуч. 8 одиниць – це друге неповне ділене. 8 поділити на 4 дорівнює 2. У частці на місці одиниць (другої крапки) записуємо цифру 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Під 8 одиницями другого неповного діленого записуємо 8. Ліворуч між цими числами ставимо знак віднімання й підкреслюємо різницю. Від 8 віднімаємо 8 – остачі немає. Під рискою записуємо 0. Ділення закінчено. Частка чисел 48 та 4 – двоцифрове число 12.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

165. Виконай ділення письмово, докладно поясни свої дії.

96 : 3 84 : 4 33 : 3 68 : 2

166. Розгляньте запис і прочитайте ще одне пояснення письмового прийому ділення.

Перше неповне ділене – 6 сотень. Отже, у частці буде трицифрове число (ставимо 3 крапки). 6 поділити на 3 дорівнює 2. У частці на місці сотень (першої крапки) записуємо 2. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Під 6 сотнями першого неповного діленого записуємо 6. Від 6 віднімаємо 6 – остачі немає. Друге неповне ділене – 9 десятків. 9 поділити на 3 дорівнює 3. У частці на місці десятків (другої крапки) записуємо 3. 3 помножити на 3дорівнює 9. Під 9 десятками другого неповного діленого записуємо 9. Від 9 віднімаємо 9 – остачі немає. Третє неповне ділене – 3 одиниці. З поділити на 3 дорівнює 1. У частці на місці одиниць (третьої крапки) записуємо 1. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Під 3 одиницями третього неповного діленого записуємо 3. Від 3 віднімаємо 3 – остачі немає. Під рискою записуємо 0. Ділення закінчено. Частка чисел 693 та 3 – трицифрове число 231.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

167. Виконай ділення письмово, докладно поясни свої дії.

396 : 3 484 : 4 555 : 5 628 : 2

168. На стадіоні у двох рядах – 448 місць, а в одному ряду відкритого павільйону театру – у 2 рази менше місць, ніж в одному ряду на стадіоні. Скільки місць в одному ряду відкритого павільйону театру?

169. Нові серії мультфільму “Фіксики” переглянули за одну годину в “Ютубі” 684 користувачі. Це у два рази більше за кількість користувачів, які переглянули за одну годину старі серії. Скільки користувачів переглянули за одну годину старі серії мультфільму “Фіксики”?

170. Виконай ділення письмово.

936 : 3 884 : 4 666 : 6 248 : 2

171. Із трьох ділянок поля зібрали 696 т цукрових буряків, порівну з кожної ділянки. Скільки тонн цукрових буряків зібрали з однієї ділянки?

172. Виконай ділення з остачею. Порівняй остачу з дільником.

7 : 2 13 : 6 32 : 5 68 : 8

173. Розгляньте запис і прочитайте пояснення письмового прийому ділення.

Ділене – 256, дільник – 4. Визначаємо перше неповне ділене. Вищий розряд діленого – сотні. 2 сотні не можемо поділити на 4 так, щоб у частці одержати сотні. Замінюємо 2 сотні десятками й додаємо ще 5 десятків – одержуємо 25 десятків. Це перше неповне ділене. Отже, вищий розряд частки – десятки. Тому в частці буде двоцифрове число (ставимо дві крапки).

25 десятків ділимо на 4 – одержуємо 6 десятків. Записуємо цифру 6 у частці на місці десятків (першої крапки). Визначаємо, скільки всього десятків поділили. Множимо 6 десятків на 4 – одержуємо 24 десятки. Записуємо 24 десятки під 25 десятками діленого, тобто під першим неповним діленим, і підводимо риску. Віднімаємо 24 десятки від 25 десятків – одержуємо 1 десяток. Це остача, і вона менша від дільника (1 < 4). Отже, цифру 6 знайдено правильно. Утворюємо друге неповне ділене. 1 десяток – це 10 одиниць. 10 одиниць та ще 6 одиниць – це 16 одиниць. Це друге неповне ділене. Ділимо 16 одиниць на 4 – одержуємо 4 одиниці. Записуємо цифру 4 в частці на місці одиниць (другої крапки). Визначаємо, скільки одиниць поділили. Множимо 4 одиниці на 4 – одержуємо 16 одиниць. Записуємо 16 одиниць під другим неповним діленим. Віднімаємо 16 від 16 – одержуємо 0. Під рискою записуємо 0. Ділення закінчено. Частка чисел 256 та 4 дорівнює 64.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

174. Виконай ділення письмово, прокоментуй свої дії.

168 : 3 736 : 8 567 : 9 425 : 5

175. Кондуктор мав 172 квитки. За годину він продав Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число всіх квитків. Скільки квитків продав кондуктор за годину?

176. На швейній фабриці за тиждень використали 258 м тканини для пошиття халатів і 158 м тканини для пошиття блузок. На один халат використовували 3 м тканини, а на одну блузку – 2 м. Чого більше пошили за тиждень – халатів чи блузок? На скільки?

177. Школярі за 3 дні посадили 282 саджанці кущів і дерев, причому кожного дня вони висаджували однакову кількість саджанців. Скільки окремо кущів і дерев висаджували школярі кожного дня, якщо кущів кожного дня висаджували на 4 менше, ніж дерев? Продовж кожний спосіб розв’язування.

І спосіб

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

II спосіб

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

178. Тарасик назбирав 50 монет по 10 к. і по 25 к. загальною вартістю 9 грн 50 к. Скільки окремо монет по 10 к. і по 25 к. назбирав Тарасик?

179. Виконай ділення письмово.

177 : 3 203 : 7 438 : 6 264 : 4

180. У мотку було 185 м дроту. Монтер використав Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число всього дроту. Скільки метрів дроту залишилося в мотку?

181. Виконай ділення письмово, прокоментуй свої дії.

216 : 3 576 : 8 387 : 9 168 : 4

182. Розгляньте запис і прочитайте пояснення письмового прийому ділення.

Ділене – 918, дільник – 3. Визначаємо перше неповне ділене. Вищий розряд діленого – сотні. 9 сотень діляться на 3, тому вищим розрядом частки будуть сотні. Отже, у частці буде трицифрове число (ставимо три крапки). 9 сотень – перше неповне ділене. Ділимо 9 сотень на 3 – одержуємо 3 сотні. Записуємо цифру З в частці на місці сотень (першої крапки). Перевіряємо, скільки сотень ми поділили. Множимо 3 сотні на 3 – одержуємо 9 сотень. Записуємо цифру 9 під сотнями діленого. Віднімаємо 9 сотень від 9 сотень – одержуємо 0. Усі сотні поділено. 1 десяток – це друге неповне ділене. 1 десяток не можна поділити на 3 так, щоб одержати десятки. Тому в частці на місці десятків (другої крапки) записуємо 0. Визначаємо третє неповне ділене. 1 десяток – це 10 одиниць. 10 одиниць та ще 8 одиниць – це 18 одиниць. Ділимо 18 одиниць на 3 – одержуємо 6 одиниць. Записуємо цифру 6 у частці на місці одиниць (третьої крапки). Визначаємо, скільки одиниць поділили. Множимо 6 одиниць на 3 – одержуємо 18 одиниць. Записуємо 18 під третім неповним діленим. Віднімаємо 18 від 18 – одержуємо 0. Записуємо 0 під рискою. Ділення закінчено. Частка чисел 918 та 3 дорівнює 306.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

183. Виконай ділення письмово, прокоментуй свої дії.

621 : 3 816 : 4 642 : 6 525 : 5

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

184. Обчисли. Перевір ділення множенням.

218 : 2 756 : 7 832 : 8 927 : 9

185. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

450 : 6 + 251 ∙ 3 – 216 : 8 453 ∙ 2 – 441 : 7 + 216 : 9

186. Три ткалі за 7 днів роботи разом виткали 315 м лляного полотна, порівну кожна. Скільки метрів лляного полотна ткала одна ткаля за день, якщо продуктивність праці всіх ткаль була однакова?

187. Периметр трикутника SQR дорівнює 210 мм, а його сторона SR – 60 мм. Визнач довжину кожної з двох інших сторін трикутника, якщо вони рівні. Розв’яжи задачу за допомогою виразу. Скористайся схемою-підказкою.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

188. Розв’яжи ребус.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

189. Виконай ділення письмово.

814 : 2 424 : 4 742 : 7 615 : 3

190. Двоє дорослих людей, які ведуть активний спосіб життя, за 3 дні споживають 480 г жирів. Скільки грамів

Жирів за день споживає одна доросла людина, яка веде активний спосіб життя?

191. Обчисліть усно.

Ділене

369

369

96

180

Дільник

3

9

5

8

Частка

17

31

32

6

192. Перевір, чи правильно знайдено частку, виконавши ділення письмово.

608 : 8 = 67 812 : 4 = 23 783 : 3 = 261 106 : 2 = 52

193. Склади та розв’яжи рівняння.

Невідоме число зменшили в 3 рази й одержали 46. Знайди невідоме число.

Невідоме число зменшили в 5 разів й одержали 27. Знайди невідоме число.

Число 204 зменшили в кілька разів й одержали 4. У скільки разів зменшили число?

194. х : 6 = 49 + 14 870 : у = 96 – 93 2 : 7 = 104 : 8

195. Із міста А до міста В, відстань між якими дорівнює 424 км, вирушив поїзд. Він уже подолав Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число шляху.

На скільки кілометрів більше йому залишилося проїхати, ніж він проїхав?

196. Виноградарі зібрали 622 кг винограду. На продаж відвезли 350 кг винограду, а решту – розклали в ящики по 8 кг у кожний. Скільки ящиків наповнили виноградом?

197. Зобрази геометричні фігури в зошиті за зразком. Познач їхні вершини буквами латинського алфавіту. Назви кожну фігуру. Назви їх одним словом. Яка з фігур є прямокутником? Чому?

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

198. Учням потрібно посадити один ряд яблунь. Довжина цього ряду – 30 м, а відстань між двома сусідніми яблунями – 3 м. Скільки саджанців потрібно підготувати для посадки?

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

199. х ∙ 3 = 324 у : 4 = 734 – 608 516 : z = 48 : 8

200. На овочевому складі було 812 ц моркви. Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число всієї моркви відвезли до магазину. Скільки центнерів моркви залишилося на овочевому складі?

201. Обчисли значення лише тих виразів, у яких потрібно виконати письмове множення або ділення.

62 : 2 306 : 6 126 ∙ 4 77 : 7

12 ∙ 10 607 : 1 480 : 6 326 ∙ 2

705 ∙ 0 74 ∙ 9 836 : 4 193 ∙ 5

202. х ∙ 3 = 132 2 : 9 = 24 320 : у = 40 : 5

203. За 4 м шовку заплатили 624 грн. Скільки коштує 1 м такого шовку? Склади та розв’яжи обернену задачу.

204. Для ательє закупили 464 м шерсті. Із неї вже пошили 38 пальт, витративши на кожне пальто по 4 м тканини. Скільки таких самих пальт можна пошити з тканини, що залишилася? Розв’яжи задачу за допомогою виразу двома способами. Скористайся підказками:

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

205. Периметр трикутника, усі сторони якого рівні, дорівнює 111 мм. Визнач довжину сторони цього трикутника. Склади та розв’яжи обернену задачу.

206. Вінні-Пух, П’ятачок та Кролик на 210 грн купили 3 кг малини по 46 грн за кілограм і 9 кг яблук. Скільки коштує 1 кг яблук?

207. Виконай дії письмово.

345 ∙ 2 308 ∙ 3 816 : 4 225 : 9

208. Периметр трикутника, усі сторони якого рівні, дорівнює 108 мм. Знайди сторону цього трикутника. Склади та розв’яжи обернену задачу.

209. Обчисли письмово. Перевір.

306 ∙ 2 315 : 3 89 ∙ 7 906 : 2

210. Не виконавши ділення, визнач кількість цифр у частці. Виконай письмове ділення лише тих чисел, у частці яких є нуль у середині запису.

540 : 5 512 : 8 832 : 8 438 : 6 612 : 3

211. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

468 : 6 + 396 : 4 409 ∙ 2 – 448 : 8

212. Установи значення змінних, за яких нерівності будуть істинними.

420 ∙ а< 650 с : 3 < 4 d ∙ 5 < 100

213. Одна бригада побудувала 5 будинків по 36 квартир у кожному, а друга – 7 будинків по 32 квартири. Яка бригада побудувала більше квартир і на скільки?

214. На птахофабриці 504 курки посадили в 9 кліток, порівну в кожну. Скільки потрібно таких кліток, щоб посадити 392 курки?

215. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

68 ∙ 7 – 906 : 2 971 – 584 : 8 ∙ 4

216. 72 кг картоплі розклали у 8 ящиків, порівну в кожний. Скільки потрібно ящиків, щоб розкласти 414 кг картоплі?

217. Обчисли письмово.

368 ∙ 2 855 : 5 97 ∙ 5 801 : 3

218. Перше число дорівнює 67, а друге – у 5 разів більше. Знайди суму цих чисел. Склади вираз та знайди його значення.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

219. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

735 : 5 + 17 ∙ 8 670 – 78 ∙ 6 : 3

220. Майстер виготовляє 48 брусків за 3 год роботи, а його учень виготовляє стільки ж брусків за 6 год. За скільки годин вони виготовлять 48 брусків, попрацювавши разом?

221. Склади задачу за таблицею. Розв’яжи її.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

222. Тато придбав сорочку за 316 грн, витративши третю частину своїх грошей. Скільки грошей було в тата спочатку? Склади обернену задачу, у якій потрібно знайти, скільки коштувала сорочка.

223. Скільки трикутників зображено на малюнку? Назви кожний із них. Обчисли периметр трикутника, усі сторони якого рівні.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

224.

756 : 6 + 16 67 ∙ 8 – 231 651 : 3 + 73 37 ∙ 9 + 247

225. Надійка за 2 дні назбирала 256 горішків, а Артем за 3 дні – 546 горішків. Скільки горішків збирали діти разом за один день?

226. Обчисли письмово. Перевір правильність виконання множення діленням на одноцифрове число.

407 ∙ 2 264 ∙ 3 316 ∙ 3 214 ∙ 4

227. 184 : х = 4 3 ∙ х = 168 х ∙ 6 = 654

228. Дятел щодня з’їдає 98 комах. Скільки комах з’їдає дятел за тиждень?

229. Склади задачу за таблицею. Розв’яжи її.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число

230. Купили два відрізи однакової тканини. У першому відрізі було 6 м тканини, а в другому – 3 м. За обидва відрізи заплатили 378 грн. Скільки грошей заплатили за кожний відріз?

231. Обчисли периметр квадрата зі стороною 86 мм.

232. Периметр трикутника, усі сторони якого рівні, дорівнює 81 мм. Обчисли його сторону.

233. Світланка разом із мамою за дві години назбирали 128 каштанів, причому дівчинка зібрала на 8 каштанів більше, ніж мама. Скільки каштанів назбирали за одну годину мама і Світланка окремо?

234. Обчисли письмово. Перевір правильність виконання множення діленням на одноцифрове число.

105 ∙ 5 68 ∙ 8 237 ∙ 3 208 ∙ 4

235. Автомобіль за 7 год роботи використав 63 л бензину. Скільки літрів бензину використає автомобіль за 9 год такої роботи? Розв’яжи задачу, скориставшись таблицею.

Норма витрат бензину

Час роботи

Загальні витрати бензину

?

7 год

63 л

Така сама

9 год

?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Проект славетні українців.
Ви зараз читаєте: Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число