Питальні та відносні займенники, їх відмінювання – Займенник


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Займенник

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання

Питальні займенники Хто? що? який? чий? котрий? скільки? містять питання про особу чи предмет, їх ознаку, кількість предметів і вживаються для утворення питальних речень. Хто ж: завійниця чи вітер найняли музики на свої заручини? (М. Стельмах). Що бачу я в далекому просторі? (Леся Українка).

Займенники Хто, що, який, чий, котрий є відносними, коли вони вживаються для зв’язку частин складного речення. Ніхто без подиву не міг глянути на ті волошкові очі,

Що так незвично зоріли на смаглішім виду… (М. Стельмах).

Зверніть увагу!

Слід розрізняти у складнопідрядному реченні займенник Що в ролі сполучного слова та сполучник Що. Займенник Що в реченні відповідає на питання, виступає членом речення і може бути замінений співвідносним займенником який або іншим повнозначним словом без порушення змісту. Сполучник Що не відповідає на питання, не виступає членом речення і не може замінятися повнозначним словом.

Однина

Н.

Хто

Що

Чий | чиє

Чия

Р.

Кого

Чого

Чийого

Чиєї

Д.

Кому

Чому

Чийому

(чиєму)

Чиїй

Зн.

Кого

Що

= Н. абоР.

Чию

Ор.

Ким

Чим

Чиїм

Чиєю

М.

… кому (кім)

… чому (чім)

… чийому (чиєму, чиїм)

… чиїй

Множина Без числа

Н.

Чиї

Скільки

Р.

Чиїх

Скількох

Д.

Чиїм

Скільком

Зн.

= Н. або Р.

= Н. або Р.

Ор.

Чиїми

Скількома

М.

… чиїх

… скількох

Зверніть увагу!

1. Займенники Який, котрий відмінюються, як прикметники твердої групи.

2. Займенник Скільки змінюється лише за відмінками.

Площа прямокутника.
Ви зараз читаєте: Питальні та відносні займенники, їх відмінювання – Займенник