Питання національне


Політологічний словник

Питання національне – сукупність проблем, пов’язаних з ліквідацією національно-етнічного утиску, гноблення, диктату, зі встановленням рівноправних відносин між усіма етносами і створенням необхідних умов для їх вільного і всебічного розвитку. П. н. виявляється як у системі міжнаціональних, так і національно-державних (етнополітичних) відносин. При цьому воно передбачає вирішення складної гами економічних, правових, культурних та інших завдань, що виникають у процесі суспільного розвитку як всередині етносів, так і в їх взаємовідносинах між собою.

Политическая социология. – Ростов н/Д, 1997; Основи демократії: Навч. посіб. для студ.

Вищ. навч. закл. – К., 2002; Картунов О. В. Вступ до етнополітологи: Наук. навч. посіб. – К„ 1999.’

М. Головатий


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Ділення трицифрового числа на одноцифрове.
Ви зараз читаєте: Питання національне