КУЛЬТУРА. МАТЕРІАЛЬНА Й ДУХОВНА КУЛЬТУРА

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 26. КУЛЬТУРА. МАТЕРІАЛЬНА Й ДУХОВНА КУЛЬТУРА Мета: сформувати поняття: культура, матеріальна культура; актуалізувати знання учнів про духовну культуру, її формування; виховувати свідоме ставлення до духовної культури як головної

АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 31. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ Мета: розкрити особливості античної філософії, познайомитися з поглядами Сократа, Платона, Аристотеля та інших філософів; виховувати шанобливе ставлення до надбань античної філософської думки. Тип уроку: урок

РОЗУМІННЯ СВІДОМОСТІ. СТРУКТУРА СВІДОМОСТІ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 15 ТЕМА. РОЗУМІННЯ СВІДОМОСТІ. СТРУКТУРА СВІДОМОСТІ Мета: сформувати поняття “свідомість”, розкрити її структуру; виховувати в учнів свідоме ставлення до себе та навколишнього світу, розвивати вміння аналізувати факти та

СПАДКОЄМНІСТЬ, ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В КУЛЬТУРІ. ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 27. СПАДКОЄМНІСТЬ, ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В КУЛЬТУРІ. ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА Мета: сформувати поняття: “традиції”, “звичаї”, “інновації”, “новаторство”; розкрити сутність функцій культури; виховувати повагу до

СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 34 . СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ Мета: розкрити особливості сучасної світової філософії, погляди видатних сучасних філософів; виховувати шанобливе ставлення до надбань філософської думки. Тип уроку: урок

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ “ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ”

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 10 ТЕМА. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ “ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ” Мета: перевірити та оцінити знання учнів з теми; виховувати навички самостійної дослідницької діяльності при підготовці та захисті проектів. Тип уроку:

ПРАВДА, ХИБА, ІСТИНА. ЇХ ЄДНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ. ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ ЯК ДУХОВНО-ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ ЛЮДИНИ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 24 . ПРАВДА, ХИБА, ІСТИНА. ЇХ ЄДНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ. ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ ЯК ДУХОВНО-ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ ЛЮДИНИ Мета: розкрити суть понять “правда”, “хиба”, “істина”, “віра”, “надія”, “любов”; показати важливість

ЕКОНОМІКА. ВИРОБНИЦТВО

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 8. ЕКОНОМІКА. ВИРОБНИЦТВО Мета: сформувати поняття: “економіка”, “виробництво”; з’ясувати, чому кожній людині треба знати основи економіки; виховувати економічну культуру учнів; розвивати вміння аналізувати факти, спостерігати процеси, робити висновки.

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ Урок 6 . СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Мета: розвивати вміння виступати з доповідями щодо певних проблем, робити висновки й аргументувати свою точку зору; виховувати розуміння історичних процесів. Тип уроку: урок

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ. ЛЮДИНА і КОСМОС

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ УРОК 11 ТЕМА. РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ. ЛЮДИНА і КОСМОС Мета: сформувати уявлення людини про світ і космос та їх взаємодію; розвивати самостійність учнів щодо роботи з додатковим матеріалом,
Page 4 of 6« First...23456