Плани-конспекти уроків по хімії

Роль Національного (Центрального) банку в регулюванні банківської системи країни

УРОК 78 Роль Національного (Центрального) банку в регулюванні банківської системи країни Мета уроку: поглибити й систематизувати знання учнів про грошово-кредитне регулювання економіки; визначити головні функції Національного банку України та особливості його кошторису; розвивати вміння

Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів і головні причини економічних коливань. Криза в національній економіці. Перевірна робота

УРОК 45 Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів і головні причини економічних коливань. Криза в національній економіці. Перевірна робота Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання з теми; розкрити сутність економічних циклів, їхню

БАНКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ КАПІТАЛІВ ТА ГРОШЕЙ. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА РОЛЬ УРЯДУ

УРОК № 57. БАНКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ КАПІТАЛІВ ТА ГРОШЕЙ. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА РОЛЬ УРЯДУ Мета уроку: пояснити завдання і принципи діяльності банків; ознайомити з основними операціями банків. Основні поняття:

Вивчення складу, властивостей, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти й продуктів їх переробки

УРОК 10 Тема. Вивчення складу, властивостей, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти й продуктів їх переробки Мета: закріпити знання про природні джерела органічних речовин, склад нафти, природного газу, поширення в природі, галузі застосування,

Переваги та загрози глобалізації. Перевірна робота

УРОК 85 Переваги та загрози глобалізації. Перевірна робота Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів із теми; закріпити практичні вміння й навички учнів з виконання практичних вправ і розв’язування задач; провести контроль навчальних досягнень;

Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування

УРОК 63 Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування Мета уроку: розкрити сутність податків як найважливішого регулятора соціально-економічних процесів на макроекономічному та мікроекономічному рівнях; з’ясувати головні функції податків та принципи формування податкової

Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я

ВСТУП Урок 4 Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я Цілі: сформувати початкові навички практичної роботи з хімічними речовинами

Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

УРОК 4 Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації Мета уроку: проаналізувати організаційні форми приватних підприємств, визначити їхні спільні та відмітні особливості; сприяти формуванню в учнів критичного мислення; виховувати толерантність у ставленні