ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗБіологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ

Фотосинтез – процес первинного синтезу органічних речовин з неорганічних (вуглекислого газу і води) під дією сонячного світла. Відбуваються в рослин у хлоропластах. Розрізняють дві фази фотосинтезу.

1. Світлова фаза. Фотоліз води. Синтез АТФ. Проходить на мембранах тилакоїдів. Обов’язковою умовою цих процесів є наявність сонячного світла. Завдяки енергії сонця на цій фазі мають місце три групи реакцій: 1) збудження

хлорофілу, відщеплення електронів і синтез АТФ завдяки енергії збуджених електронів; 2) фотоліз води – розклад молекули води; 3) приєднання іонів Гідрогену до переносника НАДФ.

Схематично це можна подати так:

ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ

Сумарне рівняння світлової фази:

ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ

Кванти світла, попавши на молекулу хлорофілу, спричиняють її високоенергетичний збуджений стан. При цьому електрони теж переходять у збуджений стан і переміщуються по електронно-транспортному ланцюгу на мембрани до місця синтезу АТФ. Одночасно під дією світла розкладаються молекули води і утворюються іони

Гідрогену. На мембрані тилакоїдів іони Гідрогену приєднуються до переносника НАДФ завдяки електронам хлорофілу, а енергія, що виділилася, використовується для синтезу АТФ. Іони Оксигену, що утворилися в результаті фотолізу води, віддають електрони молекулі хлорофілу і перетворюються на вільний кисень, що виділяється в атмосферу.

2. Темнова фаза. Фіксація Карбону. Синтез глюкози. Для перебігу реакцій другої стадії наявність світла не обов’язкова. Джерелом енергії є синтезовані на світловій стадії молекули АТФ.

У стромі хлоропластів, куди надходять НАДФ – Н+Н+, АТФ та вуглекислий газ з атмосфери, проходять циклічні реакції, у результаті яких йде фіксація вуглекислого газу, його відновлення Гідрогеном завдяки НАДФ – Н+Н+ і синтез глюкози. Ці реакції відбуваються за рахунок енергії АТФ, синтезованої у світловій фазі.

Схематичне рівняння темпової фази:

ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ

Сумарне рівняння фотосинтезу:

ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Розбір числівника як частини мови.
Ви зараз читаєте: ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ