Плата за забруднення навколишнього природного середовища

Плата за забруднення навколишнього природного середовища – один із засобів економічного регулювання природоохоронної діяльності. Встановлюється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення; скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, а також підземні горизонти, в тому числі скиди підприємств через систему комунальної каналізації; розміщення відходів у’ навколишньому природному середовищі. Розміри платежів визначаються на підставі лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин

і розміщення відходів. У разі, коли це призводить до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, територій інших областей, ліміти встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України; в інших випадках – в порядку, встановленому Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного підпорядкування) Радами народних депутатів за поданням органів указаного вище міністерства. Ліміти викидів (скидів) забруднюючих речовин визначаються з урахуванням гранично допустимих обсягів викидів з кожного інгредієнта і доводяться
до підприємств як тимчасово погоджені величини викидів (скидів) забруднюючих речовин з кожного інгредієнта в тоннах за рік. Ліміти розміщення відходів у навколишньому природному середовищі визначаються для підприємств як фізичний обсяг відходів за класами токсичності їх згідно з дозволом на розміщення і доводяться в тоннах на рік. За викиди (скиди) забруднюючих речовин і розміщення відходів у межах встановлених лімітів визначаються базові нормативи плати. За понадлімітні викиди (скиди) і розміщення відходів встановлюється підвищений розмір плати на підставі базових нормативів і коефіцієнтів кратності плати за понадлімітні викиди (скиди) забруднюючих речовин і розміщення відходів. У разі відсутності на підприємстві затверджених у встановленому порядку лімітів забруднення плата за викиди (скиди) і розміщення відходів стягується як за понадлімітні. Платежі підприємств у межах лімітів відносяться на витрати виробництва, а за понадлімітні здійснюються за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні підприємства. Ці платежі надходять до місцевих і загальнодержавних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища. Порядок встановлення нормативів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України (ст. 44 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Арифметичні дії першого ступеня.
Ви зараз читаєте: Плата за забруднення навколишнього природного середовища