Платоспроможність

Платоспроможність – здатність держави, юридичної або фізичної особи своєчасно і в повному обсязі виконувати свої платіжні зобов’язання, що випливають із торговельних, кредитних та інших грошових операцій. П. визначається системою норм і коефіцієнтів, які враховують фактичні й потенційні фінансові ресурси учасника платіжного обігу, співвідношення його поточних грошових надходжень і платежів. П. окремих країн у сфері торгово-економічних відносин означає здатність країни своєчасно погасити залучені із зовнішніх джерел кредити. Найпоширенішим

показником П. є норма обслуговування боргу, що визначається співвідношенням між сумою щорічних платежів країни-боржника за іноземними показниками та обсягом отриманого за цей період виторгу від експорту товарів і послуг. Іншими показниками П. країни є коефіцієнт платежів і надходжень (визначається як відношення платежів за боргом до обсягу позичених коштів із зовнішніх джерел фінансування впродовж певного періоду), норма покриття імпорту резервами. Оцінка П. – важливий чинник впливу на форми та умови комерційних угод у сферах національного господарства і міжнародних економічних відносин, доступ
до кредитних джерел, вимоги до забезпечення позик, плату за кредити та ін. Підприємство, фірма, компанія, що не виконує своїх зобов’язань за розрахунками, може бути оголошене неплатоспроможним (банкрутом). Держава, яка не виконує своїх зобов’язань, позбавляється доступу до зовнішніх джерел фінансування. В Україні в 90-х внаслідок глибокої економічної кризи значно послабилася П. підприємств і держави. Так, дебіторська заборгованість підприємств наприкінці 2000 становила 192 млрд грн, кредиторська – 266 млрд грн, а обсяг ВВП у поточних цінах – 122 млрд грн. На початку 2005 ці дані відповідно становили бл. 412 і 403 млрд грн. Зовнішній борг України наприкінці 1995 становив приблизно 9 млрд дол., 1999 – 13 млрд дол, 2000 скоротився приблизно на 2 млрд дол.; 2004 становив бл. 14 млрд дол. Його зростання за відсутності ефективних економічних перетворень може призвести до неплатоспроможності країни.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Як зробити ляльку мотанку з ниток.
Ви зараз читаєте: Платоспроможність