Побудова перпендикулярних прямих і площин

Урок 29

Тема. Побудова перпендикулярних прямих і площин

Мета уроку: формування вмінь учнів будувати перпендикулярні прямі і площини.

Обладнання: стереометричний набір.

Хід уроку

1. Перевірити правильність виконання задачі № 8 за записами (з про­пусками), зробленими на дошці до початку уроку.

Нехай у трикутнику АВС (Побудова перпендикулярних прямих і площинC = 90°) АС = … , ВС = … , ADПобудова перпендикулярних прямих і площин(…), AD = с (рис. 148). Із? АСD: CD = Побудова перпендикулярних прямих і площин = Побудова перпендикулярних прямих і площин. Із? АВСA: AB=Побудова перпендикулярних прямих і площин = Побудова перпендикулярних прямих і площин

class=""/>. Із? ABD: BD = Побудова перпендикулярних прямих і площин= Побудова перпендикулярних прямих і площин= Побудова перпендикулярних прямих і площин.

Відповідь. BD = Побудова перпендикулярних прямих і площин; CD = Побудова перпендикулярних прямих і площин.

Побудова перпендикулярних прямих і площин

2. Математичний диктант.

Дано: МАПобудова перпендикулярних прямих і площинАВ, МАПобудова перпендикулярних прямих і площинAC; Побудова перпендикулярних прямих і площинBAC = 90°; AF – медіана трикутника АВС; варіант 1 (рис. 149) – АВ = 5 см, АС = 12 см;

Побудова перпендикулярних прямих і площин

Варіант 2 (рис. 150) – АВ = 8 см, АС = 6 см.

Побудова перпендикулярних прямих і площин

1) Яке взаємне розміщення прямої МА і площини АВС? (2 бали)

2) Яке взаємне розміщення прямої МА і прямої AF? (2 бали)

3) Чи правильно, що

AFПобудова перпендикулярних прямих і площинВС? (2 бали)

4) Знайдіть довжину гіпотенузи ВС. (2 бали)

5) Знайдіть довжину медіани AF. (2 бали)

6) Знайдіть довжину відрізка МА, якщо MF = 7 см. (2 бали)

Відповідь.

Варіант 1. 1) МАПобудова перпендикулярних прямих і площин(АВС); 2) МАПобудова перпендикулярних прямих і площинAF; 3) ні; 4) 13 см; 5) 6,5 см; 6) Побудова перпендикулярних прямих і площин см.

Варіант 2. 1) MAПобудова перпендикулярних прямих і площин(ABC); 2) МАПобудова перпендикулярних прямих і площинAF; 3) ні; 4) 10см; 5) 5 см; 6) 2Побудова перпендикулярних прямих і площинСм.

1. Дано пряму а і точку А поза нею. Проведіть через точку А площи­ну, перпендикулярну до прямої а.

2. Дано пряму а і точку А на ній. Проведіть площину, яка проходить через точку А і перпендикулярна до прямої а.

3. Скільки площин, перпендикулярних до даної прямої, можна прове­сти через дану точку? Доведіть це.

4. Дано площину а і точку А поза нею. Проведіть через точку А пря­му, яка була б перпендикулярна до площини а.

5. Дано площину а і точку А на ній. Проведіть через точку А пряму, яка була б перпендикулярна до площини а.

6. Скільки прямих, перпендикулярних до даної площини, можна про­вести через дану точку простору? Доведіть свою думку.

III. Домашнє завдання

§3, п. 16; контрольні запитання № 3, 4; задача № 10 (с. 35).

Запитання до класу

1) Чи завжди через дану точку можна провести пряму, перпендику­лярну до даної площини?

2) Чи завжди через дану точку можна провести площину, перпенди­кулярну до даної прямої?

3) Скільки прямих, перпендикулярних до даної площини, можна про­вести через дану точку?

4) Скільки площин, перпендикулярних до даної прямої, можна прове­сти через дану точку?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення зі словами іншомовного походження.
Ви зараз читаєте: Побудова перпендикулярних прямих і площин