Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часуДІЄСЛОВО

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

349. Прочитайте текст, розкриваючи дужки. Перекажіть.

На узліссі горять, палають, аж світяться своїм якимось казковим світлом незліченні квіти іван-чаю, найцікавішої тайгової рослини.

(Рости) іван-чай великими купинами, (займати) цілі галявини.

Особливо любить обгорілі місця.

Скільки то бджоли з нього меду (наносити)!

Та цікавить він ще й своєю самовідданістю. Як (припускати) перший морозець, усі крайні рослини (нахиляти) свої голівки до середини купини

й (затуляти) собою інших. Померзнуть, (загинути) крайні, а середні, як тільки сонечко підіб’ється вгору, (починати) так пишатися, ніби ніякого морозу й не було.

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

І так щодня. Тільки тоді, як усе засипле снігом, замерзає, гине остання квіточка іван-чаю (За Володимиром Дубовкою).

– Спишіть перших два абзаци тексту, розкриваючи дужки. Підкресліть дієслова. Визначте їх час. особу й число.

Особу й час дієслова визначаємо за допомогою особових займенників (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони), питання й закінчення дієслова. Наприклад: займає – що він робить? – 3-тя особа однини;

почнуть – що вони зроблять? – 3-тя особа множини.

350. Прочитайте прислів’я, з’єднавши їх частини.

Що посієш,

Сонного не розбудиш,

Як дбаєш,

Лінивого не навчиш,

Так і маєш,

Те й пожнеш.

– Спишіть прислів’я, з’єднавши їх частини. Визначте час, число й особу дієслів. Поставте виділені дієслова в 3-й особі множини.

351. Прочитайте дієслова.

Висить, лютує, гуляє, завиває, висвистує, насипле, бушує, кипить.

– Складіть короткий текст-опис “Зимовий вітер”, використовуючи подані дієслова. Визначте час і особу дієслів.

352. Спишіть третій і четвертий абзаци тексту вправи 349. розкриваючи дужки.

– Позначте в дієсловах особові закінчення.

353. Розгляньте таблицю.

Особа

Особові закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу

О

Д

Н

И

Н

А

2-га особа

(ти)

Пишеш

Напишеш

Сієш

Засієш

Мовчиш

Промовчиш

Стоїш

Вистоїш

3-тя особа

(він, вона, воно)

Пише

Напише

Сіє

Засіє

Мовчить

Промовчить

Стоїть

Вистоїть

М

Н

О

Ж

И

Н

А

1 – ша особа

(ми)

Пишемо

Напишемо

Сіємо

Засіємо

Мовчимо

Промовчимо

Стоїмо

Вистоїмо

2-га особа

(ви)

Пишете

Напишете

Сієте

Засієте

Мовчите

Промовчите

Стоїте

Вистоїте

3-тя особа

(вони)

Пишуть

Напишуть

Сіють

Засіють

Мовчать

Промовчать

Стоять

Вистоять

Зверніть увагу на закінчення 3-ї особи множини. За ними перевіряємо написання букв е, є, и. ї в особових закінченнях. Зробіть висновок і перевірте за поданим нижче.

В особових закінченнях дієслів пишуться букви е, є, и, ї. Їх написання перевіряємо за закінченням 3-ї особи множини. Наприклад: назвуть – назвеш, знають – знаєш; ділять – ділиш, стоять – стоїть.

Закінчення 3-ї особи множини

Букви в закінченнях

-уть, – ють

Е, є

-ать, – ять

И, ї

354. Прочитайте дієслова 3-ї особи множини.

Затвердять, забезпечать, виконають, малюють, відпочивають, працюють, ходять, приїдуть, одержать, закінчать.

– Поставте дієслова у формі 2-ї та 3-ї особи однини. Запишіть. Позначте особові закінчення. Поясніть написання букв е, є. и. ї в закінченнях.

– Поставте дієслова у формі 1-ї та 2-ї особи множини. Запишіть. Позначте особові закінчення. Поясніть написання букв е, є, и, і в закінченнях.

355. Прочитайте текст. Визначте тип тексту – опис чи розповідь.

Ішли собі два сини й два батьки. І зайшли вони в чарівний сад. От ідуть вони чарівним садом й ідуть. І жовтий метелик летить і летить. Аж підходять вони до такого, як глобус, дерева. Ледве метелик сів на те дерево, як на ньому засяяли три золоті яблучка. А жовтий метелик і каже:

– Слухайте, два сини й два батьки. Коли ви придумаєте, як поділити ці три яблука між вами всіма, вони самі вам у руки впадуть… (За Дмитром Чередниченком).

– Випишіть дієслова. Поставте їх у 3-й особі множини, а потім – у 2-й та 3-й особі однини. Позначте закінчення.

356. Змініть за особами й числами виділені дієслова вправи 355, користуючись таблицею з вправи 346.

357. Прочитайте текст.

На тому боці зеленіє соковита трава, цвітуть квіти. Грають поміж ними барвисті метелики. Білі метелики сидять на білих бриликах ромашок, сині – синіють на оксамитових віночках волошок. Жовті метелики жовтіють на золотистих китицях щедринцю (За Дмитром Чередниченком).

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

– Випишіть дієслова, визначте їх час і особу. Поставте їх у 2-й і 3-й особі однини й 1 – й і 2-й особі множини.

358. Прочитайте прислів’я, уставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки.

1. На світі знайд..ш усе, крім рідної матері. 2. Посі..ш учинок – виросте звичка. 3. Науки ні вода (не) затоп..ть, ні вогонь (не) спал..ть, ні злодій (не) вкраде. 4. Кожна робота легка, коли охоче її роб..ш. 5. Коли здобуд..ш освіту, то побач..ш більше світу. 6. З добрим пожив..ш, добро перейм..ш, з лихим зійд..шся – того й набер..шся. 7. З розумним поговори, то й розуму набер..шся, а з дурним і свій загуб..ш.

– Поясніть зміст прислів’їв. Спишіть прислів’я, уставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки. Поясніть написання букв е, є, и в закінченнях дієслів.

359. Додайте до основи дієслів закінчення 3-ї особи множини теперішнього часу (-уть, – ють; – ать. – ять).

Вивч.., лет.., біж.., жив.. , чита.., дума.. , бач.. . малю.., нес…

– Поставте утворені дієслова в 2-й особі однини й множини. Поясніть написання букв е, є, и в закінченнях.

– Складіть речення з виділеними дієсловами.

360. Провідміняйте за особами й числами виділені дієслова вправи 358, користуючись таблицею з вправи 346.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Приклади правопорушень із життя.
Ви зараз читаєте: Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу